LEDARE GOTLÄNNINGEN Gotland är mat. Så löd slogan som spreds över landet för fem år sedan när Gotland fick utmärkelsen ”Årets Matlandethuvudstad 2013” i dåvarande regeringens satsning ”Matlandet Sverige”.

En utmärkelse som delades ut till Östersund 2011, Göteborg 2012, Gotland 2013 och Jokkmokk 2014. ”Matlandet Sverige” lades ner i samband med förra valet och när Sverige fick en ny landsbygdsminister i Sven-Erik Bucht.

För Gotland var 2013 startskottet för flera saker som har blivit bestående, exempelvis föddes evenemanget Gotlands Skördefestival under matlandetshuvudstadsåret.

I regeringens motivering stod bland annat ”Gotland som mat-ö tar sin utgångspunkt i primärproduktionen”.

Gotland har många drivna och kreativa livsmedelsproducenter och restaurangägare. Den gotländska tallriken är så bra och framförallt så god att jag ibland måste nypa mig själv i armen. Tallriken ser ut det här sättet tack vare hårt arbete hos producenterna och restaurangerna 365 dagar om året.

På vår ö har vi runt 1 500 verksamma jordbruksföretag. Dessa företag sysselsätter närmare 4 000 personer. Många av dem är på olika sätt drivande i utvecklingen av nya gröna innovationer. Personerna bakom företagen är hjältar som på olika sätt gör Gotland till en mer hållbar ö.

Mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland är identifierade som ett av Gotlands starkaste områden av näringsliv, organisationer såväl som myndigheter.

Region Gotland och Länsstyrelsen har därför tagit fram en regional strategi för mat- och livsmedelsnäringarna på Gotland. Strategin beslutades redan 2016 och ska ligga till grund för att stärka Gotlands position inom dessa områden.

Lant- och skogsbruket i Sverige idag är drivande för utveckling av nya arbetssätt och nya produkter och tjänster. Det finns många framgångsrika kluster och smarta allianser över hela landet.

Vreta Kluster i Linköping, Grönt Center i Ås, Skogstekniska klustret och vårt eget Gotland Grönt Centrum för att nämna några.

Vi ska vara stolta över vårt gröna centrum på Gotland, som är en framgångsrik satsning vilket bland annat har bidragit till en stor ökning av studenter på Naturbruksprogrammet.

En del i utvecklingen för ett mer framgångsrikt och smart lantbruk är försöksodling och fältförsök.

På Gotland görs försöksodling av spannmål, oljeväxter, vallgrödor, rotfrukter och baljväxter. På Gotland ligger centrum för fältförsöksverksamheten på gården Hallfreda i Follingbo.

Under 2017 genomfördes totalt 50 fältförsök och 12 demonstrationsodlingar både på Hallfreda försöksstation och hemma hos olika lantbrukare på Gotland. De gotländska försöksodlingarna står sig mycket bra och det görs många fältförsök på ön eftersom beställarna är nöjda med kvalitén på de gotländska försöken.

Antalet fältförsök minskar nationellt på grund av minskade satsningar och svagare ekonomiska muskler men det gäller inte på Gotland.

Den officiella fältförsöksverksamheten är lantbrukarnas gemensamma skola. Försöken fungerar som en utvecklingsavdelning för både lantbrukare och rådgivare.

Gotland är mat och för att det ska fortsätta vara det så måste vi köpa, konsumera och äta gotländska produkter.