Ledare Gotlands Allehanda Moderaterna presenterade i går att förslag bland annat om att kommunerna ska få ytterligare 20 miljarder kronor av staten. Moderaterna är inte ensamma om att vilja ge kommunerna extra resurser. Men de är ensamma om att förse utdelningen med vissa villkor. Inte så att pengarna öronmärks. Alls icke. Men kommunerna måste göra sitt bästa för att hålla nere socialbidragskostnaderna – försörjningsstödet – och hjälpa fler in på arbetsmarknaden istället. Annars kan upp till hälften av pengarna hållas inne.

Det är, tycker jag, i grunden en bra idé föranledd av verkliga problem. Systemet för kommunal skatteutjämning för med sig en del negativa konsekvenser. Kommuner som utvecklas väl och där medborgarna får jobb och blir mer välmående, de får minskad tilldelning. Kommuner där stora grupper permanent befinner sig utanför arbetsmarknaden och har låga inkomster, ja de får mer pengar ju sämre det går för kommunen.

Kommuner som missköter sina fögderier får igen på gungorna vad de förlorar på karusellen. De vill säkert sina medborgare väl. Tror jag. Men systemet för kommunal skatteutjämning bidrar till att minska kommunernas incitament för att tillhandahålla en miljö där medborgarna och välståndet utvecklas positivt.

Moderaternas ekonomisk-politiska framhöll framförallt två (moderatledda) kommuner – Växjö och Helsingborg – som speciellt framgångsrika i att hålla kostnaderna för försörjningsstödet nere.

– Där jobbar man väldigt aktivt med att se möjligheter i varje människa som har arbetsförmåga och har socialbidrag och se till att de är aktiva och får jobb.

Om kommunerna kan minska beroendet av försörjningsstöd så är det inte bara en insats för nationens ekonomi. Det vore också positivt för folkhälsan och för medborgarnas självkänsla och egenmakt. Det är hälsovådligt att leva på försörjningsstöd – det visar statistiken – och långvarigt beroende av försörjningsstöd är negativt för hälsan även för nästa generation. Arbete befordrar verkligen både hälsa och välstånd, medan ofrivillig arbetslöshet och utanförskap gör människor sjuka och ofria.

Finansminister Magdalena Andersson (S) kallade förslaget för "moderat classic" i en kommentar. Det hade hon på sätt och vis rätt i eftersom det syftar till att premiera arbete och egenmakt och minska bidragsberoendet. Men hon använde förstås begreppet av fel skäl, eftersom hon varnade för att en kommun som exempelvis drabbas av en fabriksnedläggning, även kan drabbas av minskade statsbidrag när socialbidragskostnaderna ökar.

Hon uttalar sig med förvånande säkerhet om ett förslag, när hon inte ens vet hur det ska vara utformat. Men så där är det med socialdemokrater, speciellt i en valrörelse. Borgerliga politiska motståndare vill bara ge pengar till "de rika".

Det program om drygt 50 miljarder kronor som Moderaterna presenterade i går, varav pengarna till kommunerna är en del, satsas också bland annat på försvaret och lag och ordning. Och jag tror verkligen att det kan bidra till att visa vem som är beredd att ta tag i de problem Sverige har i dag och vem som nöjer sig med att blunda för dem eller kategorisera dem som "oacceptabla".