Ledare Gotlands Folkblad I fredags hörde jag en minidebatt på P4 Gotland mellan Leif Dalby (S) och Inger Harlevi (M) angående hälso- och sjukvårdsnämndens underskott.

Det jag uppfattar är att den rödgröna majoriteten är på rätt väg, och att oppositionen är med på tåget. Underskotten, som sjunkit från 82 miljoner kronor 2016 till 54 miljoner kronor 2017, gäller för 2017 två delar av verksamheten. Utomlänsvården och kostnaderna för hyrpersonal, främst läkare och sjuksköterskor.

Övriga av nämndens verksamheter gör ett sammanlagt överskott på tio miljoner kronor. Dessutom finns det åtgärder för att komma åt problemen med höga kostnader för både hyrpersonal och utomlänsvård.

Satsningen på utbildningsvårdcentralen Visby norr är ett sätt att knyta personal till ön, den utbildning som finns för sjuksköterskor vid Campus Gotland är ett annat. Men bägge tar tid. Under året blir de första läkarna klara efter cirka två års utbildning och sjuksköterskeutbildningen är på tre år.

Att satsa på utbildningar här på ön är mycket klokt. Dels för att de gotlänningar som vill utbilda sig blir kvar, men också för att få fler att bekanta sig med vår underbara ö. Det krävs nästan att man har någon form av anknytning till Gotland för att flytta hit, och att då ha årslånga utbildningar på ön är ett sätt att knyta band med tilltänkta nya gotlänningar.

Bara utbildningsvårdcentralen beräknas att ge 18 nya läkare till ön, och sjuksköterskeutbildningen har intag varje termin vilket med all säkerhet också gör att ett antal nyutbildade blir Gotland trogna.

Utomlänsvården är ett större problem. Med mer specialistsjukvård och dyra maskiner för att ge patienter bästa möjlig vård har Gotlands lilla sjukhus svårt att tillhandahålla allt som krävs för alla sjukdomar. Då blir utomlänsvård alternativet, och samtidigt ökade kostnader. Men det finns åtgärder på gång där det ska utredas om det går att korta ner tiderna innan och efter behandlingen, något som skulle kunna spara pengar. Det är även klart att de patienter som kan tas om hand här också blir omhändertagna här.

Men det finns ett problem till och det är de så kallade läkar-apparna. Digitala program i din smarta telefon där du kan kontakta en läkare, någon annanstans i landet. Kostnaden för det digitala läkarbesöket hamnar på patientens hemlandsting. Ytterligare ett systemfel där vår tids krav på att allt ska hända direkt blir en affärsverksamhet där vi själva står som förlorare. Självklart ska tjänsterna i våra telefoner kunna användas, men då bör patienten själv få betala för tjänsten. Inte de andra medborgarna i landstinget eller regionen.

Trots att den rödgröna majoriteten är på god väg att hitta riktigt bra lösningar på de stora utmaningarna, kan inte de borgerliga politikerna låta bli att fortsätta med sina påståenden om att det är dålig ledning och styrning som är skäl till underskotten och att en sjukhusstyrelse är lösningen.

Hur den skulle lösa kostnaderna för utomlänsvården och hyrpersonal hade Inger Harlevi däremot inga svar på i fredags. Däremot ökar min respekt för Harlevi då hon valde tystnad och mummel, istället för den oseriösa väg som alldeles för många politiker tar till när de blir pressade.

Rättelse: I gårdagens debattartikel med rubriken ”Valfriheten urholkas med det fria skolvalet” hade det smugit sig in ett fel. Det är åk 7 i Fårösund som bara är fem elever och som skjutsas till Slite. Både åk 8 och åk 9 går i Fårösundsskolan.