GOTLÄNNINGEN DEBATT Jag vill lyfta frågan om hur balansen mellan land och stad ser ut när det gäller tillgång till offentligt finansierad kultur på Gotland. Gynnar kultursamverkansmodellen verkligen hela Gotland eller bara först och främst Visby?

Från mitt hem har jag 26 kilometer till Hemse och 27 kilometer till Visby. Valet av serviceort är alltså i mitt fall inte beroende av geografisk distans utan jag väljer med hjärtat och jag väljer alltid Hemse. Jag älskar Hemse. Hemses mål är att växa för att bli attraktivare och för att växa behöver Hemse vara attraktivare.

Kultur anses vara en viktig faktor för att skapa en positiv platsutveckling. Görs det likvärdiga kultursatsningar med offentliga medel i Hemse och Visby?

På Gotland finns följande länsinstitutioner för kultur: Gotlands museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland och Gotlands länsbibliotek. Samtliga utom Film på Gotland har sitt huvudsäte i Visby. Det betyder inte att verksamheten enbart bedrivs i Visby men administrativa funktioner, infrastruktur och satsningar på lokaler görs i Visby. Dessutom spenderar besökarna sina pengar i samband med sina besök i Visby. Lek med tanken att den regionala Kulturplanens prioriteringar skulle ändras och att fler länsinstitutioner skulle ligga i serviceorter som Hemse. Hur skulle det påverka Hemses utveckling?

Våra gotländska politiker har stort inflytande över hur pengar till kultur fördelas. Totalt rör det sig om drygt 44 miljoner kronor per år. Genom våra politiker har de gotländska väljarna möjlighet att påverka hur medlem ska fördelas. Region Gotland gör en kulturplan med mål, riktlinjer och prioriteringar för hur kultursamverkansmodellens resurser, det vill säga regeringens kulturpolitik ska fördelas över ön.

Tanken med att införa en Kultursamverkansmodell var att kulturmedel skulle fördelas mer rättvist men i praktiken hamnar den största delen i vårt regioncentrum Visby och gagnar därigenom också just Visby. Inte hela Gotland.

Jag vill därför väcka frågan om hur fördelningen av kulturmedel ser ut och hur det påverkar förutsättningarna för hela ön? För att inte stärka den urbana normen med offentligt finansierad kultur är det viktigt att vi tillsammans prioriterar rättvist. Urbaniseringen är ingen naturlag. Vi kan tillsammans styra över den.

I förra veckan såg jag Riksteaterns föreställning ”De redan frälsta – de som fortfarande lever i mörkret kommer att vakna”. Slutorden var ”Du har makten att påverka samhället, se till att använda den”. 2018 är det valår, glöm inte bort kulturen och dess roll för en hållbar, demokratisk och inkluderande samhällsutveckling. Jag låter Riksteaterns ord även vara mina slutord i mitt första debattinlägg i Gotlands Tidningar, ”Du har makten att påverka samhället, se till att använda den”.