GOTLÄNNINGEN LIBERAL DEBATT Det har varit ett par hektiska månader efter valet i september. Nya roller och nya uppgifter för många på Gotland och i riket en väntan på någon form av lösning.

Stämningen i Alliansen på Gotland är god. Även om vi inte har total majoritet så är vi större än vänstern men det ställer nya krav att inte ha majoritet. Det kommer att behövas mer dialog och än bättre beredningar inför nämnder och styrelser. Situationen är lite märklig då nämnderna inte tillträder förrän vid årsskiftet och de som ska vara där är ännu inte valda.

Att byta vid årsskifte är naturligt med tanke på verksamhets- och budgetansvar men samtliga partier har sedan veckor haft sina kandidater klara.

Det borde gå att ha det klart till regionfullmäktige i november, nu blir det beslutat den 17 december.

Dialogen förutsätter dock att någon lyssnar. Vi i alliansen på Gotland har fått kritik för att vi vill samla miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden till en miljö- och byggnämnd. Förvaltningen är en sedan 2015 så detta berör endast politiken. Indirekt så får förvaltningen det tydligare och smidigare med en nämnd för myndighetsutövning, liksom vi gotlänningar som nu kan få svar på vatten och avlopp samtidigt som vi söker bygglov.

Det var naturligt att lägga förändringen till årsskiftet men vänstern tycker att det är för snabbt och vill vänta till halvårsskiftet 2019. Det är märkligt att tillsätta politiker i två nämnder för att sedan avskaffa dessa och bilda en ny.

Utbildningsinsatser och tid som måste läggas för en tjänstgöring i sex (6) månader är ett slöseri liksom nästan dubbla arvoden. Nu blir det en förändring vid årsskiftet och protesterna är egentligen till bara för att just protestera.

Protester har det också varit kring begäran om mer pengar/tilläggsanslag som flera nämnder skickat in med bara några månader kvar på året.

För den nämnd som kommer (om så beslutas) att bli min, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden skrev Eva Bofride i en ledare för någon vecka sedan: "Alla är införstådda med att vården inte kommer att klara ett nollresultat. Det finns inga beslut om panikartade besparingar genom att bryta mot de lagar som styr verksamheten. Hälso- och sjukvårdsnämnden är liksom alla andra skyldiga att informera fullmäktige om att ekonomin inte kommer att hållas. Den kommer att fortsätta ha ansvaret för att göra vad den kan för att hålla nere kostnaderna och minimera underskottet under hela året och året slutar som bekant den 31 december".

Svårare än så är det inte.