Debatt Gotlands Folkblad När det kändes som att vintern aldrig riktigt skulle komma slog den till med full kraft. Ett ymnigt snöande och vind har gjort ön vacker men väglaget har ställt till det för många. Avåkningar och kollisioner har präglat nyheterna i veckan. Snöröjningen och bärgare har slitit hårt och inte minst hemtjänsten förtjänar mycket beröm för sina insatser trots svåra omständigheter.

I veckan uppmärksammade också medier på Gotland höjningen av barnbidraget som nu träder i kraft. Bidraget har inte höjts på många år och det var välbehövligt att höjningen nu kom. Den gör stor skillnad för barnfamiljer, det är en fördelningspolitik som är effektiv, har låga administrativa kostnader och som räddar många familjers ekonomi.

I dagarna opinionsbildade högerns egen tankesmedja Timbro om att föräldrar istället ska få låna pengar under småbarnsåren. Jag hoppas att väljarna i höst ser att en politik som fokuserar på rättvisa och jämlikhet också gör skillnad för vanligt folk.

För debatten de senaste åren har i oproportionerligt stor utsträckning handlat om RUT och ROT och om avdrag och privata välfärdsförsäkringar. Det är sådant som rör en väldigt liten del av befolkningen. Majoriteten av RUT och ROT-avdragen görs i de extremt välbärgade områdena runt våra storstäder.

För den stora majoriteten gör ett barnbidrag så mycket större skillnad när det handlar om att betala hyran, köpa blöjor, vinterkläder och att låta sina barn idrotta. För de som vänder på kronorna månaden igenom gör ett RUT-avdrag väldigt liten skillnad. Ett höjt barnbidrag däremot skapar förutsättningar för egenmakt.

Jag hoppas att regeringens satsningar på att avskaffa pensionärsskatten, stärka barnbidraget, studielånet, underhållsstödet och mycket mer inte gått obemärkt förbi och att det kan stärka diskussionen och debatten om hur vi bygger ett samhälle där alla får ta del av de frukter som skördas.

RUT och ROT är inte oviktiga, det är incitament som ibland kan stärka enskilda näringar men också möjliggöra för fler att köpa privata tjänster. Men det är viktigt att komma ihåg att den stora majoriteten sällan eller aldrig nyttjar dessa tjänster. Men en förstärkning av dessa familjers privatekonomi genom höjda barnbidrag och studiebidrag gör större nytta i att skapa likvärdiga förutsättningar att växa upp och kunna följa sina drömmar. I höst väntar ett val om vilket Sverige vi vill se. Ökade klyftor och satsningar på de som redan har eller ett Sverige som håller ihop och där alla ges möjlighet att bidra.