GOTLÄNNINGEN LIBERAL DEBATT Den som inte känner sig trygg är inte fri. Därför är trygghet en viktig fråga för oss liberaler. Inte minst gäller det tryggheten i det egna hemmet.

Ett tryggt boende lägger grunden för en trygg vardag och är viktigt för välbefinnandet och hälsan.

För många innebär dock åldrandet en smygande känsla av otrygghet. Många äldre känner oro, otrygghet och ibland ensamhet i sin bostad, samtidigt som de är för friska för att få bo på ett äldreboende.

Äldreboenden är i dag förbehållet personer som behöver mycket vård och omsorg och som behöver personal i sin omedelbara närhet dygnet runt.

Det saknas ett alternativ som överbryggar steget mellan hemtjänst och äldreboenden. Det behövs ett alternativ för äldre som är för friska för att bo på ett äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i den egna bostaden. Därför vill vi i Liberalerna satsa på trygghetsboenden.

På ett trygghetsboende har man sin egen lägenhet och i huset finns mötesplatser för samvaro, hobby och rekreation. Bovärdar finns på plats och anordnar aktiviteter och ger trygghet.

Ofrivillig ensamhet skadar vår hälsa mer än dåliga matvanor och stillasittande. Frågan om trygghetsboenden är därför en viktig fråga för att öka livskvaliteten för äldre.

Det har visat sig att trygghetsboenden har en förebyggande effekt och skjuter upp behovet av att flytta in på ett äldreboende, vilket i sin tur innebär minskade kostnader för samhället.

Fördelarna med trygghetsboenden är alltså många, men framför allt innebär det ökad valfrihet. Det är därför frågan om trygghetsboenden är en så viktig liberal fråga.

På Gotland bor det fler äldre än snittet i riket. Andelen över 65 år är 25 procent jämfört med rikets 20 procent. Olika befolkningsprognoser visar att andelen äldre kommer att öka.

Det innebär att vi på Gotland har, och kommer att ha, ett stort behov av bostäder som är anpassade till en äldre befolkning. I vår region är bara ett trygghetsboende beslutat och på gång. Det är alldeles för lite.

Vi behöver också få igång flyttkedjorna till glädje för alla. Håller du med om det behöver vi din röst i valet den 9 september.