Ledare Gotlands Allehanda Byggnadsnämndens ordförande (än så länge) Karl-Allan Nordblom (MP) förklarade i gårdagens GA hur han fick ta över en förvaltning "i fritt fall". Hans företrädare Bo Björkman (S) är begripligt irriterad när han intervjuas i dagens GA.

Själv är jag inte sinnad att försöka portionera skuldbördan mellan dessa rödgröna makthavare, för att det kan ta 60 veckor att behandla ett förhandsbesked. Dessutom ett negativt besked som levererades tillsammans med en räkning på nästan 24 000 kronor. Även om jag nästan hyperventilerar när jag försöker leva mig in i hur det måste ha känts för den ansökande.

Karl-Allan Nordblom hävdar nu att man är på väg att komma ikapp och tillrätta med bygglovshanteringen. Jag förhåller mig tills vidare skeptisk till det. Men även om han har rätt, hur smickrande är det egentligen?

Bygglovssökande har genomlevt många år där ansökningar har tagit alltför lång tid att behandla. Ändå är det först nu, när senfärdighet kan få direkta ekonomiska konsekvenser för Regionen, när fakturan efter årsskiftet ska börja krympa för varje vecka som man drar över tiden (tio veckor) som stipuleras i lagen, först då är det meningen att den långa bygglovskön mirakulöst betas av till en längd som håller sig innanför lagens råmärken.

Bygglovskön har varit ett hinder för företagare, gotlänningar och sommargotlänningar. Restauranger har inte blivit klara till högsäsongen. Hus har inte kunnat flyttas in i. Planerade projekt har fått skjutas på, vilket hämmat utvecklingen och orsakat extra kostnader, uteblivna eller försenade arbetstillfällen och andra problem. Detta levde Regionen med i år efter år efter år. Men Regionens möjligheter att ta betalt för försenad bygglovshantering hotas...

Det har skapats system för kompensation till konsumenter, när företag misslyckas med att leva upp till sina åtaganden. Det gäller exempelvis tåg och flygpassagerare vars verkliga resor inte lever upp till det som står på biljetten. Det uppstår uppenbarligen intressanta effekter när myndighetsutövning behäftas med liknande villkor.

För övrigt avskaffade den rödgröna regeringen kömiljarden, strax innan vårdköerna dubblerades.