Ledare Gotlands Folkblad Den som skriker högst hörs mest, men är det detsamma som att den personen uträttar mest?

Aldrig har det varit lättare att förklara ordet Public relations, PR. På Wikipedia står följande: "Public relations (PR) (ungefär "omvärldsrelationer") är ett engelskt lånord i svenskan och samlar främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet och förtroendet för en person eller en organisation."

Lars Thomsson (C), riksdagsledamot från Gotland har sen han tillträdde som riksdagsledamot bevisat sig mycket duktig på just PR. Bara under februari har Thomsson fått tre stora positiva artiklar på helagotland.se. Den nyheten som spreds mest var Thomssons leverans av Gotlandsdricku till kung Carl XVI Gustaf samt det tackbrev han fick från kungen.

När det gäller Thomsson politiska arbete har man kunnat uppfatta att det var han som räddade Hållbara Gotland. Något som det rapporterats om vid två tillfällen. Rubriken på helagotland.se ”Thomsson röt till – och regeringen tänker om” säger det mesta.

Vad det handlar om är att de delar av ”Peter Larsson pengarna” som skulle betalas ut 2019 och 2020 inte finns med i regeringens budget. Orsaken till att pengarna saknas är att övergångsregeringens budget bara tas fram för att statens verksamheter skall kunna fortsätta fungera. Det är enligt regelverket inte möjligt att budgetera nya pengar som exempelvis de till Hållbara Gotland. Men inte heller i den så kallade servettskissen, M/KD:s budgetreservation, fanns pengarna med.

Detta uppmärksammades i början av februari av Thomsson som skrev ihop en enkel fråga till näringsminister Ibrahim Baylan där han frågade hur programmet Hållbara Gotland ska kunna fullföljas. I går fick han svar av Regeringen och ansvarigt statsråd, landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att pengarna för 2019 kommer att betalas ut.

Men är det då verkligen Lars Thomssons förtjänst att Hållbara Gotland får sina pengar för 2019? Utifrån medias rapportering skulle man lätt kunna dra den slutsatsen.

Budgetomröstningen hölls den 12 december, så redan då kunde vi se att pengarna saknades. Men då vi fortfarande hade en övergångsregering kunde ändå ingenting förändras. Det var först den 21 januari som vi fick en riktig regering. Då agerade Filip Reinhag (S) genom att kontakta Gotlands socialdemokratiska riksdagsledamot Hanna Westerén och ber henne ta tag i problemet med de saknade pengarna. Något Westerén gjorde direkt och mer än en vecka innan Thomsson skrev sin fråga till Baylan.

Så frågan man kan ställa sig är vem som fått ”regeringen att tänka om”? Dessutom borde vi ställa oss frågan om regeringen verkligen ”tänkt om” när man nu lovar pengar till Hållbara Gotland som regeringen själv tidigare dragit igång.

En sak är däremot tydlig. Gotland har två bra företrädare i riksdagen som bägge gör sitt jobb för Gotland på ett bra sätt. Dessutom kan vi konstatera att Lars Thomsson syn betydligt mer i media. Antingen för att han är ny i riksdagen eller för att han har en betydligt bättre PR-strategi än sin socialdemokratiska kollega.

Frågan om det är den som hörs och syns mest som också är den som får mest uträttat får vi väl suga på under mandatperioden. Jag är övertygad om att den av våra riksdagsledamöter som sitter närmast makten också är den som får mest gehör för sina synpunkter. Oavsett partitillhörighet. Även om synpunkterna förs fram i det tysta under det dagliga politiska hantverket.