Ledare Gotlands Allehanda Det är naturligtvis alltid viktigt att kunna motivera och argumentera för de uppfattningar man har. Men det blir extra viktigt när man byter uppfattning. Ett välargumenterat positionsskifte kan faktiskt öka trovärdigheten för ett politiskt parti. Man kan framstå som ärligt prövande och prestigelösa. Men om argumenten brister när man byter åsikt? Då framstår man bara som hållningslösa. Eller, ännu värre, som en flock av huvudlösa höns.

I en insändare i dagens GA skriver öns ledande centerpartister om den rödgröna majoritetens planerade försäljning av fastigheten Kanonen 1, som bland annat inrymmer Campus Gotland och Regionens eget bibliotek Almedalsbiblioteket. Centerpartiet är uppenbart förtörnat av att Moderaterna har bytt fot och bestämt sig för att rösta för försäljningen. De skriver:

”Det är med stor förvåning vi ser att dessa fyra partier är på väg att rea ut vår absolut viktigaste fastighet. Extra uppseendeväckande är det att Moderaterna stödjer denna affär med tanke på hur de stoppat försäljningen av bland annat gamla Östersol och A7-tomterna, men här är de beredda att skänka bort minst 20 miljoner!”

Moderaterna gör i sitt pressmeddelande gällande att ”S, Mp och V anammat den moderata motionen om försäljning”.

Men Moderaternas motion, från oktober 2015, föreslog en helt annan affär, en försäljning till en annan köpare. När den affär som nu ska genomföras först presenterades var Moderaterna helt emot. Moderaternas gruppledare Anna Hrdlicka skrev bland annat i en insändare i GA i april i år, under rubriken ”Därför säger M stopp!”:

”Nästa fråga vi inte kommer ge oss i är Kanonen 1 – Maltfabriken. Ja, vi har motionerat om att fråga en specifik fastighetsägare – Akademiska Hus – om intresse av att förvärva fastigheten till marknadspris. Men majoriteten vill sälja till Uppsala Universitets kapitalförvaltare – till ett pris under värdering.

Lita på att Moderaterna på Gotland kommer att kämpa mot vansinnet att rea ut våra tillgångar. Det är inte så man bygger en hållbar ekonomi.”

Det pris som köparen ska betala är fortfarande det som Moderaterna då ratade, 187,5 miljoner kronor. Om det för ett drygt halvår sedan var att ”rea ut våra tillgångar”, då är det fortfarande rea i dag.

Vad är det då som har förändrats sedan april? Det enda Moderaternas pressmeddelande anför i den vägen är garantier för Regionens ställning och villkor som hyresgäst i den del av fastigheten där biblioteket huserar. Ett problem som Anna Hrdlicka inte nämnde i insändaren om hur man skulle ”kämpa mot vansinnet”.

I en nyhetsartikel i dagens GA säger Anna Hrdlicka:

– Jag är den första att säga att det kan se väldigt märkligt ut. Men det är väl bättre att vi ändrar oss till förmån för en bra lösning, i stället för att hårdnackat hålla oss kvar vid något för politiska principer.

Just det. Det kan vara bra att visa sig kapabel att byta uppfattning när det är motiverat. Om man lyckas argumentera för den nya positionen. Men det argumenteras högst nödtorftigt för affären och absolut inte på ett sätt som skulle motivera ett omdömesskifte från ”vansinne” till ”en bra lösning”.

Personligen tycker att det finns principer för Regionens fastighetsaffärer som det finns all anledningen att hålla fast vid, som att försäljningar ska ske på den öppna marknaden. Framförallt eftersom det är principer som Regionen ofta tummat på eller helt ignorerat, till förfång för medborgarna.

Nu framstår Moderaternas linjebyte som huvudlöst. Hårdnackat hade absolut varit att föredra. Och den borgerliga samverkan hade hållit ihop för en god sak.