Ledare Gotlands Folkblad I helgen informerade statsminister Stefan Löfven (S) om att regeringen nu kommer att lägga fram en samtyckeslag när det gäller sexualbrott. Det är på tiden.

Som jag tidigare skrivit är det märkligt att vi har vad som kan liknas med en samtyckeslag när det gäller saker. Vi kan inte ta vad vi vill och sen komma undan med att vi inte visste att vi inte fick.

Oavsett hur full eller sovande en husägare är kan vi inte ta vad vi vill i dennes hem. Men när det gäller sex är det okej enligt lagen. I alla fall så länge personen man har sex med inte är helt utslagen eller oförmögen att säga ifrån.

När Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet, intervjuades i radioprogrammet P4 extra i söndags hade hon en hel del kloka saker att säga.

Hon menar på att det inte är särskilt märkligt när normer som samhället har också leder till lagförändringar. I dag är de flesta överens om att sex ska ske med samtycke. Det är en norm i dagens samhälle, även om Metoo visar på att normen ännu bara gäller samlag eller samlagsliknande situationer.

Hon pekade också på att vi hade en liknande situation när vi i slutet av 1970-talet förbjöd barnaga. De flesta ansåg att det var fel, men lagen sa något annat. Men även då, trots att de flesta var emot att barn fick tuktas, fanns det motstånd mot att förbjuda barnaga.

Något som vi nu ser gå igen i debatten kring samtyckeslag. Bland annat ansågs lagen att förbjuda barnaga verkningslös då det kunde vara svårt att bevisa brott. Motfrågan blev då givetvis, ska de vara okej att slå barn för att bevisläget kan ses som svårt?

En del i kritiken mot samtyckeslagen är att lagändringen inte kommer att få fler fällda. Något som absolut kan vara sant då bevisläget är svårt. Men som Madeleine Leijonhufvud sa till P4 extra, så finns våra lagar till av fler orsaker än att fälla dem som begått brott.

De finns också till för att visa var samhället står i frågan. Om något är olagligt är det också större möjligheter att människor avhåller sig från att göra det som inte är tillåtet. Våra lagar finns till för att färre ska begå de handlingarna.

Nu får vi också en enormt stor chans att ge våra kommande generationer bättre syn på sex och samlevnad. I och med den eventuella lagändringen blir det också lättare att ge ungdomar en bättre ingång i vuxenlivet. Vilket i sin tur leder till att vi framöver även får fler vuxna med insikten att sex ska ske med samtycke.

Diskussioner i ämnet kan även ge diskussioner om hur vi ska förhålla oss till varandra även i andra frågor. För även kränkningar av annan karaktär än sexuell är ett problem i hela samhället.

Mobbning är inte en företeelse som bara sker mellan barn. Även vuxna blir utsatta, inte minst på sina arbetsplatser. Här är arbetsgivare lika dåliga på att ta tag i de problemen som de uppenbart har varit när det gäller sexuella övergrepp.

Vi behöver med andra ord får till en attitydförändring där inga trakasserier blir tystade för att arbetsgivare, ledare eller skolpersonal inte har rätt kunskap för att ta itu med dem.