Debatt Gotlands Folkblad I dag gör jag min femte dag som andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Det innebär att jag är oppositionens representant i presidiet och gruppledare för Socialdemokraterna. Det är ett uppdrag jag sett fram emot och som jag nu klivit in i med stor respekt och ödmjukhet. För sjukvårdsfrågor är stora och komplexa, men en så avgörande del i välfärden.

Vi har en sjukvård att vara stolta över på Gotland. I nationella rankingar ligger vi i topp. Våra köer är kortast i landet och medborgarna har ett högt förtroende för vården. Även i mätningar om hur medarbetarna trivs går vi åt rätt håll även om mycket arbete återstår.

Sjukvården i Sverige och i hela västvärlden står inför stora utmaningar. Vår demografiska utveckling gör att många fler kommer kräva mer vård och mer avancerad vård under längre tid. Det ställer krav på såväl organisation som finansiering. Den nivån hoppas jag kunna lyfta debatten till. Vi har borgerliga partier som inte förmått sätta sig in i sjukvårdens framtidsfrågor utan istället bara orkat titta på sidan med det ekonomiska resultatet i årsredovisningen och konstaterat att sjukvården överskridit sin budget med cirka två procent. Att det ser likadant ut i övriga Sverige och resten av västvärlden och att analysen därför kräver mer arbete förefaller inte ha slagit de borgerliga partierna.

Sjukvården förtjänar en bättre och större debatt än så och min ambition är att vi politiskt tillsammans ska kunna lägga en bra grund för sjukvården att utvecklas på. Den behöver bygga på en tillräcklig finansiering, god arbetsmiljö och hög attraktivitet för vårdens yrken, god förståelse nationellt för Gotlands unika förutsättningar som landets minsta sjukvårdshuvudman, en stärkt, sammanhållen vårdkedja och god samverkan med övriga regioner för att nämna några.

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) har gjort ett stort nummer av att ordföranden för nämnden kvitterat ut en budget som denne i och med underskriften menat är tillräcklig för att klara verksamheten. Det återstår att se om Nypelius kommer vara lika hård i tonen när hennes ordförande i HSN levererar bokslutet för 2019. Förvaltningen har redan under förra året flaggat för att budgeten inte kommer räcka.

Det mest sansade inlägget under föregående mandatperiod levererades av moderaternas fullmäktigeledamot Håkan Onsjö, som i ett befriande inlägg i talarstolen erkände att sjukvårdens utmaningar kräver en annan analys och en annan debatt. Tyvärr hörsammades inte hans inlägg av de borgerliga kollegorna.

Låt 2019 bli året då vi ger sjukvården den debatt den förtjänar och den politiska arbetsinsats den kräver. Såväl från oss rödgrönrosa i opposition som i det borgerliga minoritetsstyret.