Underledare Gotlands Folkblad När Centerpartiet i Almedalsveckan skulle presentera sin politik för att få fler nya svenskar i jobb var deras recept att backa in i framtiden. Deras idé om en århundradets arbetsmarknadsreform var att återgå till 1800-talet.

Deras recept var lägre löner för invandrare och lågutbildade och att göra de lättare att säga upp anställda och att privatisera arbetsförmedlingen. De vill också sänka skatterna för de som tjänar mest och företagen.

Denna gamla skåpmat från 1800-talet är inte rätt medicin. Centern håller dessutom fast vid att lagstifta om en ny anställningsform som innebär lägre ingångslöner. De hotar därmed den svenska modellen där fack och arbetsgivare gör upp om lönerna genom avtal.

Centern håller fast vid att lagstifta om lägre löner för invandrare och lågutbildade, trots att arbetsgivarna och facken redan har kommit överens om en modell för utbildningsjobb. De förhandlar nu med den socialdemokratiskt ledda regeringen om hur staten ska gå in och stötta företagen och de anställda, så trösklarna blir lägre för att komma in på arbetsmarknaden.

Förutom denna 1800-talspolitik från Centerpartiet har de en del bra förslag på hur verktygen kan förfinas för att få in nyanlända i jobb genom att stärka de arbetslösa så de kan ta de jobb som finns.

På Gotland har vi ett helt batteri med åtgärder för att få nyanlända gotlänningar att så snabbt som möjligt komma i jobb. Den första viktiga delen är SFI. De nyanlända måste lära sig så bra svenska som möjligt.

SFI på Kompetenscentrum har utvecklats mycket till det bättre på senare år. De kör grupper efter kunskapsnivå och på olika tider på dygnet. Det innebär att de invandrare som redan har jobb och uppmuntras av sina arbetsgivare att lära mer svenska på kvällstid eller tider på dygnet de inte jobbar.

Sedan något år pågår IPA-projektet då de som läser SFI också gör praktik på olika arbetsplatser i regionen och på privata arbetsplatser. Inom regionen gör många invandrare praktik inom äldreomsorgen.

Denna praktik har lett till att hela 85 procent av deltagarna i IPA-projektet har fått jobb inom vård och omsorg. Nu i sommar går 11 deltagare in som semestervikarier inom regionens vård och omsorg.

För alla som söker försörjningsstöd, det som förr kallades socialbidrag, kommer alla att erbjudas möjligheter till utbildning, praktik eller jobb, så tiden med försörjningsstöd blir så kort som möjligt.

Det är inte Centerpartiets lägre löner och provanställningar på livstid som krävs. Istället krävs samverkan mellan arbetsgivare, facken, staten och kommunen för att ge utbildning, praktik och jobb. Helt enkelt konstruktiv arbetsmarknadspolitik av Socialdemokratisk modell.