Mats Linders ledare Brandstationen vi Klinttorget i Visby har valsat av och an i fem år. Ska den säljas eller inte? Hur ska den säljas? Till vem ska den säljas?

I regionstyrelsen har ärendet varit uppe flera gånger. Bland annat i maj 2013. Visby Stads Brandkårs kamratförening, som disponerat fastigheten, ville då i första hand att fastigheten inte skulle säljas. I andra hand borde den säljas (eller skänkas) till föreningen. Tyckte föreningen.

Det verkade som om de skulle få sin vilja fram. Men Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på att brandstationen åter skulle läggas på Regionens försäljningslista. Och voteringen vann han, med hjälp av delar av den rödgröna koalition som annars brukar hålla ihop.

Artikelbild

| 600 000? Nej, 2,8 miljoner!

Två värderingar gjordes av fastigheten, vilket redovisades för regionstyrelsen i oktober 2013. Först värderades fastigheten under förutsättningen att den bedömdes kunna användas för ”bostadsändamål”. Det blev 1,8 miljoner.

Det var tydligen fel resultat, för därefter gjordes en ny värdering som inte innefattade bostadsändamål. Den kategoriserades som en ”avkastningsvärdering” (från en användning som typ garage) och skattade värdet till 800 000 kronor. Och trots att det var meningen att fastigheterna på försäljningslistan skulle säljas på öppna marknaden, för att få bästa pris, så lutade tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) mot att sälja till kamratföreningen, vilket han gav uttryck för under hösten 2014.

Något senare, i början på 2015, verkade det som att Tommy Gardell äntligen skulle avföra brandstationen från dagordningen. Men 800 000 var fortfarande för dyrt. I en radiointervju berättade Gardell att kamratföreningen var beredd att betala 400 000. Själv lutade Gardell mot att ett pris på 600 000 vore rimligt.

Men något kom emellan. Den uppmärksammade realisationsförsäljningen av Hantverket 1. Affären som kostade regionstyrelsens ordförande Åke Svensson jobbet tog fyr mitt i brandstationsförsäljningen. Trots elden fick Tommy Gardell kalla fötter, bland annat eftersom regionstyrelseledamöterna Mats-Ola Rödén (FP) och Stefaan De Maecker (MP) reagerat och insisterat på en försäljning på öppna marknaden. Så Tommy Gardell stoppade affären och sade till radion:

– Om affären inte känns ren och det finns tveksamheter, då måste jag absolut backa.

Men det framgick också att det var något som han gjorde högst motvilligt. Radion rapporterade:

– Jag tycker att det här ganska tråkigt faktiskt, säger han och uttrycker att han lider med de brandmän som hoppats få köpa den gamla brandstationen.

Brandstationen har nu legat ute till försäljning under ett par veckor – på öppna marknaden och genom mäklare. Rätt intensiv budgivning under gårdagens förmiddag drev upp priset innan objektet plockades bort från försäljningssajten. 2,8 miljoner. Det är nästan fem gånger mer än det pris som Tommy Gardell var beredd att acceptera för två och ett halvt år sedan.

Jag hoppas innerligt att resultatet kan bidra till att vaccinera Region Gotland mot svajiga fastighetsaffärer för ett bra tag framöver. Men jag vågar inte lita på att det biter. För oavsett om det handlat om universitetsfilialer, villatomter eller industribyggnader så brukar de ju hitta något sätt att undvika att använda de riktlinjer och regler som ändå slår fast skäligen tydliga och enkla principer för hur det borde gå till.