Ledare Gotlands Folkblad Regionen är på tårna när det gäller att följa upp metoovågen. I onsdags gav politikerna i regionstyrelsen, regionstyrelseförvaltningen och dess chef, regiondirektör Peter Lindvall i uppdrag ”att redovisa hur det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i Region Gotlands förvaltningar och bolag kan stärkas ytterligare.”

Det är viktigt att först undersöka hur man i dag arbetar innan man kan peka på vilka åtgärder som ska kunna förbättras, vilket nu skall göras.

Men arbetet mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är inte lätt och för regionen måste arbetet ske på många olika plan. Problemen kan uppträda mellan arbetskamrater eller chef, det kan vara mellan regionens anställda och brukare eller kunder, det kan också vara mellan elever på en skola eller ungdomar på en fritidsgård.

Hur ska undersköterskan inom hemtjänsten göra om senila gamla män tafsar på dem?

Hur ska tjejerna som solade i parken göra om de blivit utsatta för sexuella kommentarer från parkarbetare?

Hur gör en patient om hen känner sig kränkt efter att tillexempel ha tvingats ta av sig alla kläder inför läkaren när hen sökte för sin hosta?

Det är viktigt att den som utsatts för kränkningar eller övergrepp vet hur den ska anmäla det på ett säkert sätt. Då behöver det finns många olika vägar att anmäla.

Det kan vara så illa att närmaste chef ligger bakom kränkningarna, och då är det ytterst olämpligt att det skulle vara enda vägen att anmäla för den utsatta. På samma sätt som det i exemplet ovan är olämpligt om den kränkande läkaren ska vara enda vägen att kunna anmäla.

Det är också viktigt att det finns tydlig och bra information om hur man anmäler, oavsett om man är anställd, patient, brukare eller kund.

Hur gör man när det är en entreprenör eller dess anställda, som i sitt uppdrag för regionen, kränkt en kund eller brukare?

Hur säkrar regionen att de privata företag, som utför delar av regionens verksamhet, också har bra rutiner för att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling?

Under den presskonferens som följde regionstyrelsens möte i onsdags informerade Regiondirektör Lindvall om den statistik de har från den förra medarbetarenkäten. Den enkät som kom i fredags var ännu för ny för att man ska ha hunnit ta fram de uppgifterna. Men i 2015 års medarbetarundersökning var det 156 av regionens cirka 6 500 medarbetare som anmält att de blivit trakasserade av kollegor eller chef. Av dem var det 133 som också angav att de hade fått stöd och hjälp av arbetsgivaren. Det här är siffror som imponerar på mig. Jag tror få arbetsgivare har liknande siffror när det gäller hur många av de utsatta som upplever att de faktiskt får hjälp och stöd av arbetsgivaren. Men det finns förbättringspotential, och de 15 procent som man inte lyckats fånga upp är 15 procent för mycket.

Nu får vi se vad som kommer fram när regiondirektören rapporterar tillbaka det uppdrag han fått av regionstyrelsen.