Debatt Gotlands Folkblad Ett nytt år är här och jag önskar alla som läser det här en fin fortsättning på 2019, må det bli friskt och gott! Jag har många förväntningar men en av de tyngre är - föga förvånande - en handlingskraftig och lösningsorienterad regering.

En fråga som i samband med avsaknaden av ny regering kommit upp på dagordningen är bostadsfrågan. Den som följt vilka frågor jag drivit och driver politiskt, vet att bostadsfrågan ligger mig varmt om hjärtat.

Jag är en varm anhängare av en stark allmännytta och förordar alla dagar i veckan attraktiva bostäder i så väl centralt som avskilt läge till rimlig hyra. De kötider vi har i den gotländska allmännyttan bekymrar mig och jag hävdar med bestämdhet att ett flertal förändringar måste till på svensk bostadsmarknad. Att sälja ut allmännyttan eller införa marknadshyra tillhör dock inte de ”reformer” jag förordar.

Barbro Engman undrade för en tid sedan, vad det kunde tänkas vara Lars Thomsson (C) och jag faktiskt ville reformera på bostadsmarknaden. Thomsson och jag är på intet vis ense i allt när det gäller bostadsmarknaden, men vi ser båda behovet av förändring. Ifråga om konkreta reformer ligger nog Engman och jag närmare varandra, än vad jag och Thomsson gör. Men, att fortsätta som i dag ter sig för mig, Thomsson och förhoppningsvis även Engman som helt orimligt. Det duger helt enkelt inte att en välfärdsstat år 2018 inte i tillfredställande omfattning kan erbjuda sina medborgare bostäder till rimliga hyror och överblickbara kötider.

Att bibehålla investeringsstödet för hyresrätter hade varit en faktor som bidragit till fortsatt hög byggtakt, att på allvar ta itu med orättvisan mellan boendeformerna en annan. Jag har själv motionerat om det ett flertal gånger och Socialdemokraterna har kongressbeslut på att något måste göras åt snedvridningen på bostadsmarknaden, med avseende på den skeva beskattningen boendeformerna emellan.

Situationen på bostadsmarknaden blir alltmer svårhanterlig, så förhoppningsvis kommer ett flertal verktyg prövas i skarpt läge under innevarande mandatperiod. Visst oroas jag av att två partier (Centerpartiet och Liberalerna), vars mandat skulle sitta fint ihop med Socialdemokraterna, så ivrigt förespråkar marknadshyror och jag hoppas innerligt att den typen av påfund kan hållas på stången. Däremot välkomnar jag att bostäder, hyror, särskilda behov och byggnormer kommit upp på agendan igen. Inte en dag för tidigt, sett till hur vital bostaden är för att livet för den enskilde, och därmed i förlängningen samhället i stort, ska fungera.