Ledare Gotlands Folkblad Pojken med guldbyxorna är en roman av Max Lundgren som blev en TV-serie som SVT sände för en herrans massa år sedan. Boken har också blivit film så sent som 2014 så det är möjligt att de av er läsare som är lite yngre också har koll på historien om Mats, som huvudpersonen heter.

För er som glömt eller har missat det hela så handlar historien om en pojke som hittar ett par gamla byxor på en vind. Ur en av fickorna kan pojken dra upp sedel efter sedel utan att de verkar kunna ta slut. Därav har uttrycket ”Pojken med guldbyxorna” fått leva kvar och används bland annat i liknande sammanhang som uttrycket ”Tror du att pengar växer på träd”. Det vill säga när någon eller några ger intryck av att vilja ha mer än det finns pengar till.

Just så upplever jag den borgerliga minoriteten här på Gotland allt oftare nu för tiden. Senast under måndagens regionfullmäktige där det framfördes önskemål om att införa elevstödjare i skolan, att inrätta ett ungdomsfullmäktige och att bygga en ny ishall i Visby. Vid en blick i de nyinkomna motionerna ser man att Centerpartiet vill inrätta en ny funktion för landsbygdsutveckling och höja lärarnas löner.

Jag tycker att det finns en mycket god tanke bakom alla förslagen, även om den lösning som föreslås inte alltid faller mig i smaken. Fler vuxna i skolan behövs verkligen och elevstödjare är ett bra sätt att åtgärda det problemet. Mer inflytande för ungdomar är också ett bra förslag även om ett ungdomsfullmäktige inte är rätt väg att gå. En ny ishall i Visby skulle inte heller vara fel, även om behovet av istid inte är så stort som det påstås då man först borde nyttja de ishallar som finns I Slite och Hemse fullt ut. Men samtidigt ökar renoveringsbehovet av ishallen i Visby dag för dag.

Men det som är den stora frågan är hur de borgerliga tänkt sig finansiera allt detta och samtidigt spara 50 miljoner kronor mer än de sparbeting som redan ligger? Det är där guldbyxorna kommer in, eller träden där det växer pengar.

Förutom allt man vill ha så är man från de borgerliga partierna upprörda över att de privata vårdcentralerna inte kommer att bli kompenserade för de ökade kostnaderna som regionens vårdcentraler har. Ett system som i grunden är extremt märkligt och fungerat på liknande sätt som skolpengen.

Om en av regionens verksamheter, skola eller vårdcentral, behöver tillskott så måste alla andra verksamheter av samma art också få samma pengar. Oavsett om de är i behov av pengarna eller inte. Något som ni förstår kan bli extremt dyrt för regionen.

När det gäller kompensationen till vårdcentraler så har nu domstolar fastställt att den ersättningen inte behöver betalas ut, till skillnad mot skolpengen som är hårdare reglerad. Att regionen då tar beslut om att kompensationen inte ska betalas ut är inget annat än ett sundhetstecken.

Från borgerligheten blir det alltid protester när någon privat verksamhet kan tänkas få något sämre förutsättningar, men när det är tvärt om tiger de som muren. Så tydligen är det helt okej att privata företag får konkurrensfördelar mot kommunal drift genom bland annat regelverken kring RUT och LSS, men helt fel när det kan tänkas vara tvärt om. Något jag kan känna är en märklig inställning.