Underledare Gotlands Folkblad Efter två veckor av någorlunda ledig semester börjar det bli dags för valrörelse på riktigt. När vi socialdemokrater på Gotland går till val gör vi det under parollen ”ett Gotland som håller ihop”.

Med fortsatta satsningar på sjukvård, på äldre och på skolan söker vi mandatet att fortsätta våga prioritera välfärden. För visst är det välfärden som skapar förutsättningar för ett samhälle som håller ihop.

Det kommer fortsatt vara tufft. De borgerliga partierna vill mycket som är bra. Problemet är att de inte vill finansiera det. Bara sjukvården hade haft knappt 100 miljoner kronor mindre i ekonomisk ram.

Vi socialdemokrater ser att staten måste ta ett större ansvar för sjukvården. Den meningen innebär också att det är tufft att klara finansieringen idag om vi vill ha en likvärdig vård.

Det går inte att först prata om dåligt ledarskap för att sedan medge att Gotland borde ha större kompensation från statligt håll som oppositionen gör.

Är det två saker vi kommande mandatperiod kommer behöva ha extra fokus på är det vård och omsorg. Den demografiska utvecklingen kommer inte att stanna av.

Därför gläds jag åt de satsningar som socialdemokraterna går till val på inom dessa områden. Vi vill se särskilda mottagningar för äldre på vårdcentralerna. Med specialistkompetens och erfarenhet skapas en tryggare och närmre vård för Gotlands äldre. Ålderdomen på Gotland ska präglas av trygghet och gemenskap.

Vi vet idag att våra äldre överlag trivs bra när de bor på ett särskilt boende. Men det är en bit kvar till dess att alla är nöjda.

Då handlar det om personalens villkor för att lyckas rekrytera, behålla och utveckla vår viktigaste resurs. Vi har påbörjat heltidsresan för att alla ska ha rätt till heltid.

Gemenskap är viktigt. När jag träffar äldre är det inte sällan berättelser om ensamhet som dyker upp. Om livskamrater, vänner och bekanta som gått bort och som gör att möjligheten till socialt umgänge minskar.

Där behöver vi göra mer, och jag tror att vi bäst gör det tillsammans med kulturen, idrotten och andra inom ideell sektor.

Den viktigaste frågan när vi blir äldre ska inte vara om det finns plats på ett boende, det är en grundförutsättning.

Istället behöver vi se till att skapa en social gemenskap och ett aktivt, stimulerande liv så länge man vill och önskar.

Så bygger vi ett samhälle som håller ihop och där alla ges förutsättningar för ett gott liv, hela livet.

Socialdemokraterna nationellt har tagit stora steg för att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. För oss är det en självklarhet att pensionärer inte ska straffbeskattas.

Tvärtom behöver pensionerna höjas. Att bli gammal i Sverige ska vara något att se fram emot.