Krönika Gotlands Folkblad Tillvaron är full av obegripligheter. Hur är det exempelvis möjligt att vi varje dag har användning av begrepp som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och sexualiserat våld mot kvinnor? Svaret är förstås att det pågår varje dag.

Varifrån kommer detta hat mot kvinnor och varför pågår det århundrade efter århundrade, årtionde efter årtionde, dag efter dag, timme efter timme?

Redan 1280 införde Birger Jarl en kvinnofridslag. Han skulle nog häpna om han visste att vi 700 år senare har en kvinnofridslinje dit kvinnor i nöd ringer.

För Birger Jarl trodde nämligen på hårda straff. Om man bröt mot kvinnofridslagen var straffet böter på 40 mark eller dödsstraff. Nu formulerar vi policydokument som metod för att få bukt med mäns våld. Det går sådär, det verkar ofta vara mera fråga om polish än policy.

Den underliggande idén med en policy är att vi inte förmodas kunna räkna ut ens de enklaste saker om hur man ska uppträda mot varandra på egen hand.

Kvinnor går på kurser i självförsvar, kvinnor har sett till att det finns kvinnojourer dit kvinnor kan fly från våldsamma män.

För det är inte samhället som tagit på sig uppgiften att rädda kvinnor från våld, den uppgiften har kvinnorna tvingats ta på sig själva. Och till den räddningsinsatsen får de tigga och be om bidrag varje år.

Varför går inte kvinnor vid första slaget verkar av allt att döma vara den allra viktigaste frågan att få svar på när den enda fråga som borde ställas är varför det första slaget överhuvudtaget utdelades.

En av de märkligaste förklaringarna till våldet handlar om manliga skådespelare. De anses ha något slags konstnärligt djup där våld och övergrepp ingår som en naturlig del. ”Jag tror inte att man blir skådis om man inte har ett visst mörker inom sig”, som Elsa Westerstad på SvD kultur uttryckte det.

Kvinnliga skådespelare däremot kan nå höga konstnärliga höjder utan att slå folk på käften eller våldföra sig på dem.

Varför män som inte stått på scenen en enda minut använder våld mot sin partner har ännu inte framgått av någon analys.

Varje månad mördas två kvinnor i Sverige av sin partner och tiotusentals kvinnor misshandlas och våldtas. I kölvattnet av denna våg av mord och våld mot kvinnor reses inga krav, från de som vanligtvis ropar på lag och ordning, på insatsstyrkor eller kommissioner så att vi kan få stopp på detta utbredda våld.

Istället så möts alla de som drar ut i strid för att kvinnor ska slippa våld av en hatstorm, vilket är ännu ett av de begrepp vi har så stor användning för varje dag.