LEDARE GOTLÄNNINGEN När Socialdemokraterna tog över makten 2014 hade partiet inte suttit i regering sedan 2006. Samma år som Alliansen tillträdde hade den första modellens Iphone ännu inte lanserats och merparten av de svenska väljarna intog sina nyheter genom papperstidningar och nyhetssändningar i radio och tv. Nu, fyra år efter Socialdemokraternas återkomst handlar väldigt mycket om digitalisering och internet.

Det har allt sedan valet 2014 talats om att valet 2018 blir valet som avgörs på internet. Varje parti har digitala kommunikatörer, vars syfte är att sprida politiken på internet. Men 2017 har snarare visat att politikerna inte kan sprida sin politik på internet, utan att det är internet som sätter normen för vilken politik som får pratas om.

Under 2017 har vi fått se hur vad som förut bara varit interna trender på internetforum tagit sig utanför nätet och erövrat plats i papperstidningar och public service. Hösten 2017 har dominerats av #metoo och alla dess undergrupper.

Vad som för några år sedan hade stannat på internet dominerade alla nyheter. Det tvingade alla politiker att både prata om detta och lämna konkreta förslag på åtgärder.

Även om andra politiska förslag luftades under den här perioden var det ingen politik som vann särskilt mycket uppmärksamhet, om den inte berörde det ämne som dominerade internet där och då.

Internet har tagit kommando över politikerna. Det som är viktigt på internet påverkar samhällsdebatten och vilka frågor som kommer i fokus mer än vad vi tror.

Internet bestämmer vad som debatteras och de olika algoritmer som finns där sorterar lätt ut irrelevanta nyheter i förhållande till vad som trendar. Trenden styr och trenden är digital.

Det som hamnar i fokus på internet 2018 kommer att få även politisk uppmärksamhet när det börjar brännas inför valet.

Där det tidigare har funnits traditionella valfrågor finns nu en osäker politisk mark, där politikerna inte på samma sätt kan bestämma vad som kan pratas om.

De partier som under hösten 2017 har haft en klar och tydlig strategi för hur man politiskt kan bemöta det som berättats om under #metoo med sexuella övergrepp, är också de partier som kommit fram bäst.

Det parti som inte har en färdig politik för att möta den upprörda massan från internet har blivit smärtsamt upplyst om att det också minskar dess relevans. När tidigare val har dominerats av traditionella valfrågor, exempelvis vård, omsorg och skola, är frågan hur Sveriges politiker kan rusta sig inför valet 2018.

Om inte en traditionell valfråga dominerar samhällsdebatten, är den då relevant att debattera?

För de yngre, ofta mer rörliga väljarna är det viktigare än någonsin att visa att man har lösningar på de problem som just då debatteras.

Alla partier har mycket att fundera på inför 2018, men klart är i alla fall att det är internet som sätter den politiska agendan även det kommande året.