Debatt Gotlands Folkblad Förra veckan dök plötsligt den svenska föräldraförsäkringen upp i samhällsdebatten. Nu var det näringslivets påverkansorgan Timbro som presenterade en rapport om betald ledighet för småbarnsföräldrar. Författarna ser en mängd problem med föräldraförsäkringen. Man menar att den är allt för dyr och ingenting annat än en gigantisk kvinnofälla.

Som inte sällan när det gäller Timbros utspel är rapporten en uppvisning i utstuderad vilja till misstolkning. I stora drag är rapporten långsökt, för att inte säga osakligt. Men syftet desto klarare. I Timbros värd är uttag av skatt alltid ett ingrepp i individens frihet. Och det gäller alldeles oavsett vad samhället sedan lägger pengarna på.

Det är inte en inställning jag delar. Välfärdssystemet är för mig den största svenska frihetsreformen i modern tid. En investering i personlig frihet och i produktivitet. Vars främsta syfte faktiskt inte är att fördela resurser mellan individer utan till individen själv, men över livets skeenden. Skatt betalar man framförallt till sig själv. Det kostar samhället, främst kommunen, upp emot 3 miljoner kronor att med barnomsorg, utbildning och hälsovård rusta ett barn fram till tjugoårsåldern. Jag väljer att se detta inte bara som en investering i frihet utan även i produktivitet. Om själva föräldrapenningen är för dyr för Timbro, så måstet rimligtvis det mesta av välfärden som barn och ungdomar möter också sticka i ögonen.

Det är ingen slump att Timbro ger sig på just den svenska föräldraförsäkringen. Den är populär. Utformningen är en effektiv påminnelse om fördelarna med välfärdssystemen och vad som finansieras av skatteuttaget. En lämplig plats att starta på för den som ser välfärden som ett ok som tynger människor.

Ingen del av välfärden är gjuten i betong. Det finns ett ständigt behov av att justera regelverk och utformning för att möta både samhällets och individens krav. Det är en ständigt pågående diskussion.

Här kliver plötsligt Timbro fram och föreslår att föräldrapenning ersätts med individuella statliga lån, likt studielån. Och att kommunal barnomsorg ersätts med barnflickor.

I praktiken vill Timbro radera föräldraskapet ur välfärden. Timbros slarviga och helt igenom tendentiösa försök till rapport har inget att tillföra denna diskussion. Och bedra er inte, det var aldrig Timbros avsikt.

Syftet var istället att placera debattflaggan så lång höger ut i marknadsträsket att alla eventuella framtida försämringar ska framstår som mer sansade.