Det som nu pågår inom Socialdemokraterna handlar inte bara om vilken partiledare man ska ha. Det än mer avgörande är vilken politisk väg partiet ska gå och vilken roll Socialdemokraterna ska spela i framtidens Sverige.

Och därmed hur Sverige ska utvecklas som land att leva i. Och hur villkoren kommer att bli för medborgarna.

Kampen står idag mellan den nu påbörjade utvecklingen mot ett allt mer ojämlikt land där alla tillväxtresurser hamnar i privat ägo hos medborgarna och inte används som verktyg för en offentligt finansierad välfärd, som är jämbördig och tillgänglig för alla.


Välfärdssamhällets framtid
Det Socialdemokraterna inledde under 1990-talet med att både tvingas skära i välfärden för att klara den ekonomiska krisen. Och samtidigt, gick helt fel ideologiskt och blev nyliberala och öppnade många dörrar för avregleringar och privatiseringar.

Det har sedan 2006 utvecklats vidare av en skicklig Moderatregering med två stjärnspelare som Reinfeldt och Borg.

Valet för Socialdemokraterna står mellan att återupprätta och modernisera sin roll som bärare och utvecklare av välfärdssamhället för alla, finansierat av alla gemensamt, eller att gå någon slags mellanväg och bli ett "moderaterna light"-parti.

Man kan tycka mycket om Håkan Juholt, men han var politiskt på rätt spår med försöken att återupprätta välfärdssamhället och investera i framtiden och inte bara som Moderaterna satsa på den nutida privatkonsumtionen.

I detta perspektiv är det begripligt att Moderaterna sett på Håkan Juholt med viss rädsla för att en stark Socialdemokrati, som vill återupprätta välfärden för alla medborgare, skulle vara ett hot mot det ojämlika skattesänkarsamhället, som Moderaterna vill skapa.

Ett modernt offensivt Socialdemokratiskt parti som med konstruktiv och förtroendeingivande välfärdspolitik vill återupprätta välfärdssamhället, så alla kan känna trygghet, är det största hotet mot det Moderata ojämlika skattesänkarsamhället.

Socialdemokraterna har alltid varit ett parti bestående av en koalition av olika åsikter och intressen. En partilednings främsta uppgift är att hålla samman partiet och få det att stå bakom besluten om förändringar av samhället.


Missnöje med välfärden
Det är denna styrka som har gjort att Socialdemokraterna vann val och kunde bygga välfärdsamhället. Men som när välfärdssamhället började monteras ner tappade stödet från viktiga väljargrupper, när en skicklig höger lockade med skattesänkningar till en med välfärden missnöjd medelklass. Den enda motkraften till Moderaternas ojämlika skattesänkarsamhälle, som bara gynnar de som har jobb och gott om pengar och som lämnar de arbetslösa, sjuka och fattiga där hän, är en Socialdemokrati som offensivt bekämpar arbetslösheten och restaurerar och moderniserar välfärdssamhället.


Erbjuda ett trovärdigt alternativ
En majoritet av svenska folket har fortfarande värderingar som stöder det gemensamt byggda och finansierade välfärdssamhället. Kan Socialdemokraterna stiga ur askan och vilsenheten och erbjuda alla dessa människor ett politiskt trovärdigt alternativ till det ojämlika skattesänkarsamhället?

Det är denna fråga som kommer att avgöras, kanske inte denna helg, men det närmaste året. Ytterst är det inte bara ett avgörande vägval för Socialdemokraterna om ledarskap och politisk linje. Resultatet avgör vägen för Sveriges utveckling som land att leva i.