GOTLÄNNINGEN C-DEBATT Just nu har det uppstått en ganska märklig diskussion om fenomenet Greta Thunberg. En 16-årig tjej som slåss för sin framtid genom att frankt påpeka att vuxenvärlden kör med öppna ögon rakt in i klimatkrisen.

Hon har all stöd i forskningen för sitt resonemang. Personligen är jag väldigt glad att ungdomar engagerar sig för sin framtid. Och jag ser det inte som någon höger/vänster-fråga alls, utan det handlar om ett uppvaknande inför den väldigt stora omställning världen står inför.

För Sverige ser jag enorma möjligheter, men det kommer att kräva nya angreppssätt av oss som har ledande positioner just nu. Därför lanserar jag nedan åtta huvudidéer, som ännu är helt färdigutvecklade, som jag kommer att driva framöver.

1. Gör klimatmålet överordnat de andra miljömålen, vi måste våga prioritera denna ödesfråga under några decennier, så stor är utmaningen tidsmässigt.

2. Gör om Miljöbalken till en Hållbarhetsbalk som tar hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekonomi-, ekologi- och socialt. Miljöbalken av i dag motverkar omställningen eftersom den blivit för bevarande.

3. Jämställ klimatintressen med försvarets intressen i nya Hållbarhetsbalken. Båda ska ha företräde före andra aspekter, och vägas likvärdigt mot varandra vid prövningar.

4. Gör om Artskyddsförordningen till det den ursprungligen är avsedd att vara, nämligen ett skydd på populationsnivå. Rättstillämpningen har i dag utvecklat den till att bli på individnivå, vilket får många absurda konsekvenser.

5. Ställ 25 procent av statens balansomslutning till förfogande till klimatinvesteringar. Det offentliga måste i samverkan med näringslivet och alla hushåll vara beredda att tungt investera i omställningen. Jämför med järnvägsatsningen på 1850-talet.

6. Koppla ihop klimatpolitiken med industripolitiken. De insatser Sverige väljer att satsa på ska givetvis bygga på våra naturliga förutsättningar, men också i möjligaste mån kunna fungera som goda exempel för resten av världen. Därmed blir vår klimatpolitik också vår tillväxtpolitik framöver.

7. Våga prioritera på tekniknivå. Tänket med att alla politiska styrmedel ska vara teknikneutrala har gått för långt, det bromsar utvecklingen tidsmässigt i praktiken.

8. Gör omställningen till en folkrörelse genom att stimulera enskildas insatser via förmånliga villkor.

Vanligaste frågan jag får just nu är, trivs du som riksdagsledamot? Mitt solklara svar är ja, jag trivs fantastiskt bra. Inte minst sedan jag upptäckte att det finns två konstsnöspår nära där min övernattningslägenhet ligger. Det räddade mitt artonde Vasalopp, även om vi fick kämpa ovanligt mycket i år.

Nio mil utan spår, med ymnigt snöfall och motvind är jobbigt. Men trots det är jag redan anmäld till nästa år, tur att minnet är kort!