Ledare Gotlands Folkblad 2017 går mot sitt slut och det är dags att titta tillbaka på vad som har hänt politiskt här på ön och i landet. Då det hände rätt mycket blev det två delar och den första publicerades i går.

Den största politiska händelsen på ön under 2017 var nog att Björn Jansson (S) lämnade över rodret till Meit Fohlin (S). Jansson fick hoppa in med kort varsel då Åke Svensson (S) tvingats avgå efter den så kallade GNEAB-affären.

Björn Janssons erfarenhet och lugn betydde mycket för öns ledning där Peter Lindvall blev utsedd till ny regiondirektör strax efter Janssons tillträde som regionstyrelseordförande. Jag har svårt att se en bättre mentor till Lindvall än Björn Jansson.

Artikelbild

| Blomsterhav efter terroristattacken i Stockholm.

Meit Fohlin var Björn Janssons högra hand som vice ordförande i regionstyrelsen så steget till ordförandeposten var inte så långt. Men Fohlin har i intervjuer sagt att även om steget var kort rent organisatoriskt var det stort jobbmässigt. Bland annat fylls mailkorg och almanacka betydligt snabbare.

Men så här långt kan jag konstatera att Meit Fohlin gjort ett mycket bra jobb. Hennes ledarstil, där energin och viljan att utveckla Gotland får fritt spelrum, kommer att visa sig än mer framöver.

Filip Reinhag (S) som fick ta över som regionstyrelseordförandens högra hand är ett oprövat kort. Han tog under mandatperioden över som nämndordförande i Kultur och fritidsnämnden och har handskats med nedläggningen av nämnden på ett föredömligt sätt.

Reinhag är, med sitt lugn och sin eftertänksamhet, en bra högra hand till Fohlin, och de två kommer att betyda mycket för Socialdemokraterna på Gotland framöver. Jag har svårt att se att något av de andra partierna har en liknande komplett duo att tillgå.

När vi ändå är inne på regionens verksamhet är det svårt att inte nämna ekonomin. 2015 års mörka resultat på minus 63 miljoner kronor har nu vänts till ett beräknat överskott på 69 miljoner kronor, enligt delårsrapport två.

Verksamheterna och regionens alla anställda har gjort underverk med att hitta besparingar. Men det finns fortfarande utmaningar att jobba med. Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, får inte sin verksamhet att gå ihop.

Nu är hälso- och sjukvården på Gotland inte unik i landet om att ha för höga kostnader, utan så gott som alla landsting har liknande problem.

Men när övriga nämnder och verksamheter går så bra ekonomiskt, blir trycket på HSN högre från de politiska motståndarna och media. För så mycket mer har de politiska motståndarna inte att komma med. Det visar om inte annat deras eget kreativa sätt att debattera. Deras budget med 50 miljoner kronor mer i besparingar lyfts fram som en satsning, och de vägrar att ge svar på var de 50 miljonerna ska sparas in.

När den borgerliga oppositionen kommenterar den rödgröna budgeten så påstås den vara en minusbudget trots att den visar på ett överskott på över 50 miljoner kronor. Deras desperation inger inget större förtroende.

Den 7 april 2017 blev ett datum vi kommer att minnas. Då slog terrorn till mot Sverige och Stockholm. Fem människor miste livet när en lastbil urskillningslöst mejade ner fotgängare på gågatan Drottninggatan.

Det vi hoppades aldrig skulle hända, hände, och även om få trott att vi i vårt lilla land här i norr skulle komma undan terrorismen blev vi alla ändå tagna på sängen.

Men beredskapen var mycket god och det arbete som polis, räddningstjänst och sjukvård snabbt blev tvungna att göra sköttes på bästa möjliga sätt.

Även statsminister Stefan Löfven (S) visade att han kunde axla rollen som landsfader i den kris som attentatet skapade.

Moderatledaren Anna Kinberg Batras tid var räknad när vi gick in i 2017. Hon var ifrågasatt internt och många sympatisörer och väljare hade svårt att förstå henne och partiets politik. Efter att hon sträckt ut handen mot Sverigedemokraterna sjönk Moderaterna som en sten i opinionsmätningarna.

Den 25 augusti blev trycket för hårt och hon meddelade då sin avgång. Hon efterträddes den första oktober av Ulf Kristersson, som vänt moderaternas nedgående spiral.

Hösten 2017 kommer vi att minnas som tiden då kvinnorna sa ifrån på skarpen. Mäns sexuella övergrepp redovisades i en omfattning som jag inte trodde vara möjlig. Det var inte frågan om några mäns dåliga beteende, det var frågan om stora strukturella problem över hela världen.

Män hade tillåtits bete sig hur som helst, men nu sa kvinnorna stopp med eftertryck. Vi har nog bara sett början på denna mycket välkomna revolution.