LEDARE GOTLÄNNINGEN På måndag är Per Wallstedt, games director för Island Games Gotland, inbjuden till regionfullmäktige för att berätta om planeringen inför ö-spelen som inleds om 40 dagar.

Arrangemanget är stort och det är många pusselbitar som ska falla på plats för att Gotland ska vara redo att ta emot de cirka 4 000 besökarna som väntas komma.

Vi uppskattar att spelen bidrar med över 38 miljoner kronor till ön och då är själva resandet inte inräknat” sa Per Wallstedt till GT i mars.

En service som behöver finnas är lättillgänglig mat. För detta ändamål har man ansökt om dispens för att ställa upp ett antal ”food trucks” på Stora torget i Visby.

Vi kommer att bevilja er ansökan” utlovade Patric Ramberg, teknisk direktör, i mars och planeringen fortsatte.

Tills man för en tid sedan fick beslutet i sin hand.

Ett beslut om avslag, fattat på delegation av trafikplanerare Lennart Klintbom.

Hur är det möjligt är en fråga som spontant dyker upp i mitt huvud.

Hur är det möjligt att regionen inom sig inte kan kommunicera bättre? Hur är det möjligt att enskilda näringsidkare och andra aktörer gång efter annan drabbas av regionens oförmåga att fatta hållbara beslut? Vad är det som pågår inom teknikförvaltningen som gör att det är just där dessa konstigheter uppkommer gång efter annan?

Politiken verkar vara sidsteppad då representanter för denna återkommande uttalar sig om att de tycker tjänstemännens beslut är ”konstiga”.

När GT skrev om att matvagnarna nekats tillstånd utlovade tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell (S), att frågan ska lösas. ”Från politikens sida finns det möjlighet att göra ett undantag. Jag tycker att tjänstemännen hade lite för bråttom med att ta ett beslut” sa han då. Samma nämnds vice ordförande Per Edman (V), lovade samma sak när frågan diskuteras i en tråd på Facebook. ”Det löser sig” lovar han där.

Så, själva hanteringen har alltså en hel del att önska. Hur är det då med motiveringen till avslaget? Det kan ju faktiskt vara så att förvaltningen upptäckt att det inte går att ge dispens.

Nja.

Argumentet byggs på säkerhetsaspekten. ”Med tanke på den senaste tidens händelser där gående blivit nedmejade av fordon på gågator och gångvägar finns ytterligare anledning att vara restriktiv med dispenser från gällande förbud”. Detta förutom att det inte finns några utpekade platser för food trucks i Visby innerstad.

Okej. Matvagnarna är i och för sig fordon men de ställs upp på ett sätt som gör dem ganska krångliga att kapa. Då borde risken vara väsentligt högre för alla fordon som till skillnad från matvagnarna ständigt rör sig i innerstaden: varutransporter, taxibilar och alla privata fordon.

Säkerhetsaspekten är dessutom en fråga för polisen och från den myndigheten säger man att argumentationen helt saknar grund.

Och hur kan man åberopa säkerhetsrisken med några matvagnar men absolut inte kunna hänvisa till säkerheten när man beviljar en känd, våldsbenägen och terrorliknande grupp som Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att använda regionens mark?

Det är möjligt att Per Edmans löfte kommer att infrias i just denna fråga. Men det verkar finnas fler proppar. Vågar man hoppas de löser sig också?