LEDARE GOTLÄNNINGEN Höjda bensinpriser är en viktig förklaring till protesterna i Paris.

Nu aviserar den svenska regeringen att bensinpriserna kommer att höjas och det finns de som är rädda att folkets vrede kommer att väckas även här.

Klimatkrisen är ett lackmustest för att skildra de olika verkligheter ”folket” och ”makten” lever i.

Alla måste bidra säger makthavarna som kan välja mellan många olika alternativ och sällan eller aldrig behöver betala för sina egna transporter.

För den där det enda alternativet är bilen, dessutom en gammal bensindriven miljöförstörande bil, blir budskapet om att ”klimatkrisen drabbar alla, alla måste hjälpa till” som ett rött skynke.

Särskilt som man läser om makthavarnas resor i business class och fackliga höjdare som åker på konferens på andra sidan klotet, dessutom på medlemmarnas bekostnad.

I botten är det sant: klimatkrisen drabbar alla, oavsett om vi åker Tesla eller en gammal dieselbil från 70-talet. Och det är också sant att alla måste bidra till att minska utsläppen.

Men samhällets styrmedel måste vara rättvisa och rimliga.

Att göra det ännu dyrare att bo utanför städerna är ingen bra lösning, inte för klimatet, inte för städerna, inte för någon.

Därför är det bra att höjningen av bensinpriset ingår i en helhet där avstånd inte ska straffas. Höjningen ska kompletteras via grön skatteväxling, bland annat ska reglerna för reseavdragen ändras.

Detta måste naturligtvis göras samtidigt så systemet håller ihop.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) berättade i SVT Agenda i söndags om en av punkterna i Januariavtalet som innebär att bilberoende landsbygdsbor ska få en större andel av skattereduktionen för resor.

85 procent av reseavdraget går i dag till storstadsregionerna vilket naturligtvis är helt åt skogen, oberoende av klimatpåverkan.

I och runt storstäderna är det bara i undantagsfall som du måste ta bilen till jobbet. Oftast finns det väl utbyggd kollektivtrafik. Ändå kan folk välja att ta bilen och dessutom få skatteavdrag för det. Det är verkligen inte riktigt klokt.

Det ska vara lätt att göra rätt säger Isabella Lövin i SVT och det är bra att det hörs att Centerpartiet är med och lägger upp miljöpolitiken.

Miljöpartiet som en gång bildades för att tvinga de andra partierna att ta sig an miljöfrågorna på ett bättre sätt är i dag mer ett vänsterparti än ett miljöparti.

Väldigt mycket av lösningarna för klimatet finns på landsbygden, då kan inte staten lägga regler och styrmedel som försvårar för folk att bo, arbeta och driva företag där.

Här har Miljöpartiet en del att lära av det andra miljöpartiet: Centerpartiet.

Ibland behövs det piskor men då ska det som sagt finns en alternativ väg att gå för att slippa piskan.

Morötter fungerar så gott som alltid bättre när det finns olika alternativ att välja mellan.

Höjningen av bensinpriset måste ingå i en lösning som inte ensidigt straffar avstånd och dem som inte kan välja något annat än bilen.