Debatt Gotlands Folkblad Att säga att alla får vara som de vill och att alla har rätt att vara sig själva är inte särskilt konstigt. Att alla har rätt till en likvärdig skolgång oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, livsåskådning, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation borde vara än mindre konstigt.

Det borde vara en självklarhet, för alla. Unga Örnar ser att det tyvärr inte är verklighet idag och det vi vill förändra!

I förskolan och skolan finns det både oskrivna och skrivna regler på hur man ska vara och vad man får göra. Det gör kanske att man blir rädd och inte vågar vara sig själv, eller göra saker man själv vill eller klä sig som man vill.

Det kan leda till att man får sämre förutsättningar eller känner sig väldigt annorlunda för att man upplever att man inte passar in i ramar som andra har format. Tunga och jobbiga känslor. Det kan vara svårt att veta varför man känner så. Det kan också vara svårt att förstå att man kanske får andra att känna så. Särskilt jobbigt kan det vara om det är en lärare som får en att känna så.

Vi vet att det finns massor av osynliga regler i samhället som kallas för normer, och det är viktigt att prata om att de finns och effekterna av dem. Det står i barnkonventionen att alla barn har rätt att vara barn på sitt eget sätt, och därför är det så viktigt att skolor aktivt arbetar med det.

Vi vill därför se omgående satsningar för skolorna på Gotland. Alla vuxna som jobbar med barn och unga ska utbildas i normkritik, genus och barnkonventionen för att öka tryggheten för barn i skolan. Ökad kunskap inom dessa områden bidrar till att alla får vara som de är och känna att de kan vara sig själva utan att för den delen ges annorlunda och sämre förutsättningar.