Ledare Gotlands Folkblad För det politiska Sverige blir 2019 ytterligare ett år av debatt i konstant överväxel och skruvade konfliktlinjer. Trots att samtalsklimatet mellan partierna är minst sagt komplicerat, spår Folkbladet att Sverige får en ny regering i slutet av januari. Trots allt. Under bilan kommer riksdagen att släppa fram en ny statsminister – han kommer troligtvis att heta Stefan Löfven. Vad vi nästan kan ta för sannolikt är att det inte kommer att bli ett extra val. De flesta av riksdagspartierna har inte råd med ytterligare en valrörelse, och som flera av partiledarna har konstaterat skulle mandatfördelningen i en ny riksdag antagligen inte skilja sig markant från dagens. Ett extra val skulle alltså bli kostsamt, polariserande och leda fram till samma situation som före dess utlysande. För att inte tala om den förtroendekris som oundvikligen skulle drabba det svenska politiska systemet.

Vad gäller personuppsättningen bland partiledarna kommer vi att få se nya ansikten. Gustav Fridolin tackar för sig och troligtvis tar Per Bolund hans plats som språkrör jämte Isabella Lövin. Jan Björklund kommer troligtvis också att lämna partiledarskapet för Liberalerna efter nära tolv år. Vem hans efterträdare blir är höljt i dunkel – den tidigare kronprinsen Erik Ullenhag är ambassadör i Jordanien, och den tidigare kronprinsessan Birgitta Ohlsson har lämnat politiken.

EU-valrörelsen blir tämligen mild. Ytterkantspartiernas försök att blåsa igång en svensk debatt om utträde ur EU får lyckligtvis aldrig något fäste. Dessvärre är den svenska politiska debatten fortfarande drabbat av viss utmattning efter ett halvår av regeringsbildning. Gotlands Folkblad beklagar detta. Sverige har gjort sig förtjänt av en spänstig debatt om vår roll i EU och hur Sverige berikats av EU-medlemskapet. Den lilla EU-debatt som finns i Sverige i dag förs i periferin. Om Folkbladet får kika längre fram i tiden kommer Europafrågan att bli än viktigare. De närmaste åren ska frihandelsavtal med Storbritannien förhandlas och de auktoritära ledarna i Ungern och Polen kommer att fortsätta utmana de liberala demokratiska idéerna. EU är nyckeln för att klara både dessa utmaningar – då kan inte den svenska inställningen till Europafrågor fortsättningsvis vara halvljummen.

Artikelbild

| 15-åriga Greta Thunberg som är den mest framstående svensken i klimatfrågan.

Gotland kan se fram emot ett tämligen lugnt 2019. Alliansminoriteten kommer att ägna mer tid åt att förhålla sig till varandra än åt privatiseringar. Om den stora samförståndsanda som den nya regionstyrelseordföranden Nypelius utlovade också kommer att omsättas i praktik återstår att se. Ett antal genomgripande, men framhastade, beslut under senhösten har dessvärre inte bådat gott för den saken. Men än finns tid att utfästa nyårslöften!

Årets stora besvikelse och oro har varit den idéfattiga politiska debatten i Sverige.

Utanför våra gränser rasar en högoktanig politisk debatt om villkoren för ekonomin, om kapitalismens gränser och hur mycket ojämlikhet ett samhälle tål innan det brakar samman. Av den diskussionen syns det i Sverige inte ett spår. Här lever fortfarande 90-talets politiska konfliktlinjer kvar, samtidigt som kontinentalplattorna i det politiska landskapet förflyttar sig.

Till och med diskussionen om vår tids absoluta ödesfråga, klimatet, har lyckats bli banal i svensk debatt. Den just nu mest framstående svensken i klimatfrågan, 15-åriga Greta Thunberg, har lyckats få stor spridning för ett radikalt men viktigt budskap långt utanför Sveriges gränser. Hennes i begynnelsen lilla klimatstrejk på Mynttorget har lyckats ta sig in i de stora internationella församlingarna – och detta samtidigt som vuxna, svenska opinionsbildare häcklar henne. Det är helt makalöst.

Så av nästa år kan vi väl förvänta oss en riktig politisk diskussion om idéer, en återgång till humanism och intellektuell hederlighet. Lite rimlighet och ordning. Det är dags att lämna riksdagsvalet 2018 bakom oss och blicka framåt. Det finns stora utmaningar för sammanhållningen och solidariteten i Sverige som vi måste hantera på riktigt. Det kommer inte att gå så länge vi fortfarande är kvar i valrörelsens skyttegravar.

Från oss alla på Gotlands Folkblad: ett riktigt gott nytt år!

David Lindvall