På tisdagens heldag om ”Gotlands 92 möjligheter”, diskuterades mycket om vad som ska locka fler att bo kvar på Gotland och fler att flytta hit. Vad gör en ort lockande och vad har betydelse för att det ska vara en bra plats att bo på. Många tror det är möjligheten till jobb och att produktion är viktigast för att locka folk att bo på en ort.

Men många forskare, som professor Charlotta Mellander från Jönköpings universitet, har kommit fram till att det är bredden i konsumtion, som avgör flyttviljan till en ort. Det påminner om de faktorer som amerikanske forskaren Rickard Florida kom fram till låg bakom IT-undret i Silicon Valley.

Det kreativa samhället präglas av stor tolerans mot alla åsikter, religioner, kulturer och sexuella läggningar. Bra fritid, tillgång till kultur, utbildning och trygghet, bidrar till att skapa kreativa samhällen, som föder nya varor och tjänster.

Varje år görs en lista i tidningen Fokus på var det är bäst att bo i Sverige. Förra året kom Gotland på 65:e plats av landets 290 kommuner. Gotland har en massa fördelar för att bli ett inneställe och lockande plats att bo på.

Men det finns också hinder. Vårt ö-läge gör det svårt med pendlingsavståndet till den stora urbana tillväxtorten Stockholm. Gränsen för arbetspendling är enligt forskningen 45 minuter. Bor man på Gotland kan man arbetspendla med flyg till Stockholm och gå från dörr till dörr på 1,5-2 timmar. Men flyget kostar.

Gotland känner av urbaniseringen som sker i övriga Sverige och i hela världen. Människor dras till orter som växer, där det händer mycket och där det finns ett stort och varierat utbud av varor och tjänster. När mindre orter avfolkas försvinner både affären och skolan.

På Gotland har Visby med omnejd växt i befolkning och räknar vi in de närmaste socknarna runt Visby bor idag halva Gotlands befolkning i Visby med omnejd. Lägger vi till de cirka 6 000 människor som bor på Gotland större delen av året, men som är skrivna på fastlandet, så har detta bidragit till att vi har så många olika affärskedjor i Visby. En viktig faktor är också tillgången till tjänster som är svåra att transportera, som restaurangbesök och teaterbesök.

Visby är mycket krogtätt och Länsteatern har högsta kvalitet och spelar både i Visby och runt om på ön. Möjligheten för singlar att hitta en partner är också viktig. Utbudet på bra potentiella partners är större i en storstad än i glesbygden.

Vi tycker också om att bo på vackra platser. Visby är en pärla med sin ringmur, många vackra hus och närheten till havet, natur och kultur. God offentlig service spelar också roll, som bra skola och vård, men även kollektivtrafiken och närheten och möjligheten att snabbt komma till vårdcentralen, tandläkaren, veterinären och affären.

Gotland har många fördelar, men likväl tappar vi årskullarna mellan 19 och 35 år. De åker till fastlandet, studerar eller jobbar och kommer inte tillbaka. Återflytten måste ske innan barnen blivit fem år, annars blir de kvar på fastlandet.

Därför borde det löna sig för Region Gotland att bearbeta alla unga barnfamiljer, när de besöker ön till jul, och klargöra hur bra det är för barnfamiljer att bo på Gotland. Och att det finns jobb inom alla kompetenser.