Ledare Gotlands Allehanda Facket Transport gläds. För första gången har en Uberförare dömts för att ha bedrivit taxitrafik utan nödvändiga tillstånd och utan legitimation.

Transports förbundssekreterare Markus Pettersson sade om domen till TT:

– Den bekräftar vår uppfattning att Uberpop inte är något annat än organiserad svarttaxi.

Uber är ett IT-företag som tillhandahåller en på många sätt fantastisk internetservice för beställning av samåkningsresor. Wikipedia beskriver den så här:

”Med tjänsten kan användaren se var chauffören befinner sig och vice versa. Vid beställning av en bil kan beställaren på kartan i appen se hur bilen rör sig och hur lång tid det förväntas ta innan den är framme. Betalning sker genom appen, där Uber tar mellan 5-20 procent av betalningen medan resten går till chaufförerna.”

Även om tjänsten kan vara bra för användarna så är det lätt att förstå varför Transport är så kritiska. Hur ska taxi kunna konkurrera med förare som kör utanför alla regelverk, utan taxameter, kanske utan att rapporterar sina inkomster till Skatteverket och dessutom har en IT-lösning som är överlägsen de traditionella taxiföretagens?

Uberförarna och Taxi kan slåss om samma resenärer men till olika villkor.

Men jag har själv lekt med tanken på att samåkning via en Uberliknande IT-lösning skulle kunna vara ett komplement till kollektivtrafiken på Gotland. Genom samåkning skulle somliga kunna delfinansiera sina bilkostnader medan andra skulle kunna leva livet på landet utan bil. Eller åtminstone med färre bilar i familjen.

Befolkningen på Gotland är så utspridd att det är svårt att bygga upp ett kollektivtrafiknät som är så finmaskigt att det kan tjäna alla öbor på ett bra sätt. En IT-baserad samåkningskultur för Gotland skulle kunna vara bra både för medborgarna och för miljön.

Visst är det ett problem att linjen mellan privatbilism och yrkestrafik blir suddigare. Men visst vore det synd om samma lagstiftning som hindrar Uberförare i Stockholm även skulle blockera landsbygdens folk från att med hjälp av modern teknik vara varandra till hjälp på ett effektivt sätt.