Enligt Hanna Kihlander är utseendefixering i kombination med dålig självkänsla, yttre trauman eller högt ställda krav på sig själv ofta anledningar till att en person insjuknar. Men även föräldrars förhållningssätt till mat och träning spelar roll.

-Har man en pappa som dricker Nutrilett eller som tränar mycket kan det påverka, säger hon.

Enligt henne hör allt fler män av sig till föreningen även om 80-90 procent av dem som drabbas är kvinnor.

Artikelbild

Foto: TT

-Det är inte säkert att antalet pojkar med ätstörningar ökar. Men många tabun har försvunnit vilket gör att de vågar kontakta oss, säger hon.

Problematiken går ner i åldrarna och studier visar att var femte sjuåring vill bli smalare.

-Det är inte ovanligt att anhöriga till nioåringar hör av sig, säger Hanna Kihlander.

Att bli frisk från en ätstörning tar oftast lång tid. Samtidigt är chansen till ett snabbt tillfrisknande större ju yngre man är när man insjuknar.

-Ju tidigare du får hjälp desto större chans har du att bli frisk. Samtidigt kan vårdköerna vara långa vilket är förödande, säger Hanna Kihlander.