Initiativet från SL kommer efter erfarenheterna av dådet på Drottninggatan i april i fjol.

Det behövs verktyg och kunskaper om hur ett framtida dåd kan se ut för ordningsvakter i bland annat tunnelbanan i Stockholm, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och ordförande för SL.

Våra erfarenheter kopplade till terrordådet i april visar på att även vi behöver ta ansvar för den här typen av utbildningar.
Artikelbild

| Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande för SL. Arkivbild.

I utbildningen, som liknar den som ordningspoliserna i Stockholm får, övar ordningsvakterna bland annat på hur olika terrorsituationer kan se ut, hur man bäst spärrar av områden och hur samarbetet med blåljuspersonal ska utformas.

Men Kristoffer Tamsons är noga med att påpeka att en ordningsvakt aldrig får ersätta en polis, utan alltid är ett komplement till blåljuspersonal.

De ska inte utföra någon annans arbete.

Hittills har 250 av SL:s 350 anlitade ordningsvakter genomfört utbildningen.