Folkhälsomyndigheten lämnade på onsdagen in en begäran till regeringen som Per Bolund uppger att regeringen kommer att följa.
”Det är en smittskyddsåtgärd som kan ha effekt i det läge vi befinner oss nu, och för att vara effektiv så bör åtgärden gälla över hela landet”, säger Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, i ett uttalande.
Därmed går myndigheten på samma linje som sin norska motsvarighet, Folkehelseinstituttet, som under tisdagen lämnade samma rekommendation för Norge.
Syftet med begäran är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet och kanske från omvärlden för att samlas på samma plats. Idrottsevenemang, konserter, mässor och konferenser kommer alla att omfattas av beslutet.
Samtidigt fortsätter antalet smittade av det nya coronaviruset att stiga. Över 120 nya fall har bekräftats hittills, de flesta i Skåne, Västra Götaland och Stockholm. Av de nya fallen har Dalarna och Blekinge konstaterat var sitt – det första bekräftade i respektive region. Det totala antalet smittade i landet överstiger nu 480.
Sedan tisdag bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för smittspridning inom landet är mycket hög. Något som till stor del kopplas till flera fall av insjuknade personer som inte går att härleda till smitta utomlands.