Problemen med oseriösa telefonförsäljare består. Framför allt äldre luras på abonnemang av olika slag och väldigt många vittnar om att de inte begripit att de tackat ja. Inte sällan har konsumenterna klart sagt nej, men ändå fastnat i ett abonnemang som är svårt att ta sig ur.

Det här är problem som funnits under lång tid och som fortfarande finns i samhället. De undersökningar som gjorts visar att många konsumenter är missnöjda med telefonförsäljningen. Vi har tagit emot utredningen och arbetat vidare med de här frågorna och jag är väldigt glad att en lagrådsremiss kan leda fram till en proposition som förbättrar skyddet för konsumenterna, säger Per Bolund till TT.

Lotteriverksamhet utanför

Artikelbild

| Biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S). Arkivbild.

Lagförslaget bygger på en utredning som tillsattes av Alliansregeringen och när biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) och konsumentminister Per Bolund (MP) presenterade regeringens lagrådsremiss hänvisade de till siffror från Konsumentverket som klart beskrev missnöjet bland konsumenterna.

Och förslaget får stöd av Allianspartierna, rapporterar SVT.

"I stora delar ställer vi oss bakom förslaget. Det är alldeles för många människor som råkar illa ut i dag. Däremot har regeringen valt att lägga exempelvis lotteriverksamhet utanför. Det beror nog på att Socialdemokraterna själva finansierar delar av sin valrörelse på sina lotter", skriver Kristdemokraternas konsumentpolitiska talesperson Caroline Szyber i en kommentar till SVT.

Alliansen kommer gemensamt att arbeta för att få in kompletteringar under riksdagsbehandlingen. Även Sverigedemokraterna är försiktigt positiva till förslaget.

Tummen ner

Telefonförsäljarnas branschförening Kontakta gör tummen ner.

Vi tycker att det är fel väg att gå och förslaget kommer inte att skapa ökad konsumenttrygghet. De oseriösa försäljarna som är problemet på marknaden struntar redan i lagstiftningen och fler lagar kommer de inte att intryck av, säger Tina Wahlroth, vd på Kontakta som hävdar att problemen minskat kraftigt på senare år.

Hon är rätt säker på varför regeringen presenterar förslaget i år.

Det är valår och telefonförsäljning är en populistisk fråga.

För dagstidningarna är telefonförsäljning en viktig kanal och även branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) protesterar.

"Det finns problem med telemarketing, men det är inte tidningsbranschen som föranlett dem. Ska ett krav på skriftligt godkännande i efterhand införas bör därför problemfria branscher, som dagspressen, inte omfattas, säger Jeanette Gustafsdotter vd i TU i ett pressmeddelande.