Protesten genomfördes på skolårets första dag och rapporterades inledningsvis från landets norra delar men spred sig även längre söderut.

Föräldrarnas aktion kommer i ljuset av en ökad religiös och social konservativ våg i landet. Bland annat är presidentkandidaten Fabricio Alvarado, som tagit stark ställning mot homoäktenskap, mest populär inför den andra valomgången i april.

Utbildningsminister Sonia Marta Mora har bett föräldrar som har invändningar mot sexualundervisningen att kontakta skolorna för att får information om undervisningens innehåll.

Förra året fick skolorna information om att sexualundervisningen inte är obligatorisk och att föräldrar kan besluta att deras barn inte ska delta.

Undervisningen har pågått sedan 2012 för elever i 16-årsåldern.

Det är väldigt allvarligt att de påstår att det främjar homosexualitet. Det är oacceptabelt att sådan falsk information sprids, säger Mora.