Högst straff fick två män som dömdes till sex och ett halvt års fängelse för grov våldtäkt och medhjälp till grov våldtäkt.

Fyra av männen döms för grov våldtäkt till sex års fängelse. En av männen döms för grov våldtäkt till fängelse i fyra och ett halvt år då han var under 21 år gammal då våldtäkten ägde rum. En av de åtalade männen frikänns. Sex av de dömda utvisas på 15 år.

Den våldtagna kvinnan får 475 000 kronor i skadestånd.

De sju männen dömdes mot sitt nekande. Rätten bedömde bevisningen mot dem som övertygande. Dels har målsägaren kunnat peka ut männen, dels har det funnits stora mängder dna som bundit dem vid brotten.

Två av rättens nämndemän ansåg att åtalen skulle ogillas för två av männen. I det ena fallet anser de att det kan ha rört sig om ett frivilligt samlag, och i det andra fallet anser de inte att utpekandet är tillräckligt tydligt, samt att DNA-bevisningen inte räcker till för att fälla mannen.

Gruppvåldtäkten begicks på ett asylboende och sju av åtta män har suttit häktade sedan dess. Den åttonde släpptes så sent som förra veckan.

Enligt kvinnan ska männen ha hållit fast henne, slitit av hennes kläder, täckt för hennes mun och turats om att våldta under flera timmar.

Våldtäkten väckte stor avsky i det lilla samhället Mariannelund. Kommun, kyrka och föreningsliv samverkade för att det inträffade inte skulle skapa motsättningar mellan Mariannelundsborna och gruppen flyktingar på orten. Man ordnade medborgarträffar dit alla fick komma och diskutera och ställa frågor.

Åklagare Gunnar Brodin är nöjd med domen.

En person friades. Brodin vet ännu inte om han kommer att gå vidare med det fallet.

Att så många som åtta personer stått åtalade har ställt särskilt höga krav på utredningen.

Stora krav har också ställts på målsägaren.

Enligt Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, är det mycket ovanligt att så många män döms för samma våldtäkt.

Att kvinnan utsattes för en gruppvåldtäkt kan ha gett männen högre straff än om de agerat på egen hand, menar Madeleine Leijonhufvud.