Regeringen vill ha en lag som skapar två nya domstolar, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, skriver justitieminister Morgan Johansson (S) på SVT Opinion.

Dagens domstolssystem för att rättsligt skydda patent och andra immateriella rättigheter är både splittrat och ineffektivt, motiverar han regeringens beslut som tas på torsdagen.