Cirka 33 000 ryska soldater deltog i mars i en omfattande övning vid Östersjön.

Avsikten: träna på att inta Gotland, Åland och Bornholm.

Uppgifterna presenteras i rapporten "The Coming Storm", där säkerhetsexperten och journalisten Edward Lucas redogör för säkerhetsläget i Norden, Baltikum och Polen.

I rapporten nämns en rad säkerhetsövningar som genomförts av Ryssland på senare år, bland annat en övning den 21—25 mars som ska ha involverat 33 000 soldater. Uppgiften var att träna på ett övertagande av Åland, Gotland, Bornholm samt norra delen av Norge, skriver Lucas, verksam vid Center for European Policy Analysis (Cepa) i USA.

 

TT har varit i kontakt med Försvarsmakten som inte vill kommentera uppgifterna. Johan Eellend, säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har däremot sett rapporten och känner till detaljer kring övningen.

- Den skedde i södra Östersjön och med trupper stationerade i Kaliningrad. Edward Lucas vill ju i rapporten visa att Nordeuropa och Polen har ekonomiska resurser att försvara sig men är alldeles för splittrade, men också att Östersjöområdet är väldigt viktigt och att det som händer här har betydelse för resten av Europa.

TT: Hur lång tid är ett övertagande tänkt att ta?

- Sådana här övningar sker ju i realtid så ett par dagar. Den stora skillnaden från kalla kriget är att sådana här övningar förannonserades då. Nu görs det utan att det meddelas, vilket bidrar till att skapa osäkerhet kring Ryssland.

 

Även Peter Mattsson, universitetslektor vid Försvarshögskolan, poängterar skillnaden kring hur det skett tidigare:

- Det här är stående förband som inte har någon mobiliserings- eller förvarningstid utan ska kunna agera direkt. Ryssland skulle med lätthet kunna ta Gotland. Har man de här militära förmågorna kommer man också från ryskt håll att öva på sådana scenarier, något annat vore tjänstefel.

Gotlands betydelse i ett försvarsperspektiv är självklar och i försvarsöverenskommelsen i våras meddelades att en stridsgrupp, totalt 230 soldater, ska förstärka ön från och med 2018.

- Ett övertagande av de här öarna skulle betyda att man från Natos håll inte skulle kunna skicka in fartyg i Östersjön och göra Nato irrelevant där. Det är en så strategisk plats, säger Peter Mattsson.

Tobias Österberg/TT