HRW, som varje år granskar hur de mänskliga rättigheterna efterföljs runt om i världen, fokuserar årets rapport på Kina, ett skräckexempel vars växande inflytande oroar, enligt organisationen.

Kina ser utvecklingen av mänskliga rättigheter som ett existentiellt hot mot Kina och därför utgör Kina ett existentiellt hot mot hela det system som är uppsatt för att skydda mänskliga rättigheter, säger Måns Molander.

Påverkar andra länder

Förföljelserna av den uiguriska minoriteten i Xinjiang-provinsen och den starka reaktionen mot demokratiprotesterna i Hongkong är tydliga exempel på repressionen inom det egna landet, enligt HRW.

Men i och med Kinas ökande inflytande påverkas också andra länder av landets demokratisyn, anser organisationen, som tar upp Kinas agerande mot Sverige i samband med utdelningen av PEN:s Tucholskypris, som gick till den svenskkinesiske bokförläggaren Gui Minhai, sedan 2015 fängslad i Kina. Kulturminister Amanda Lind (MP) delade – trots Kinas protester – ut yttrandefrihetspriset vilket ledde till hot om handelsrestriktioner.

Det har varit tydligare här än i många andra EU-länder hur aktivt Kina är med att bemöta all typ av främjande av mänskliga rättigheter.
Är vi inte noga med att reagera mot den kinesiska ambitionen att tysta röster så kommer vi att komma till en situation där den kinesiska censuren når överallt, säger Måns Molander.

HRW: USA och EU tysta

Utöver att Kina är en stark ekonomisk aktör finns just nu flera faktorer i omvärlden som samverkar och gör situationen farlig, enligt HRW.

En lång rad auktoritära ledare ser på Kina som en modell att följa efter. Samtidigt saknas traditionella ledare i frågorna kring mänskliga rättigheter, till exempel USA, som i dag är en väldigt selektiv kraft och ingen röst att räkna med. Och de länder som är beredda att öppet kritisera Kina är en splittrad och svag grupp. Inte ens EU kan hålla ihop, säger Måns Molander.