På basen knappt tre mil norr om Iraks huvudstad Bagdad arbetar omkring 70 svenska soldater. Deras uppgift är att utbilda och ge rådgivning till det irakiska försvaret i kampen mot terrorrörelsen IS. Även amerikanska militärer använder basen.

Joakim Gustafsson kan inte säga exakt var svenskarna befann sig vid raketattacken.

Attacken genomfördes med raketer av typen Katjusja. Den irakiska militären anger dock inte hur många, skriver nyhetsbyrån Reuters.

Tajibasen besköts med raketer även den 8 januari, samma dag då Iran genomförde ett omfattande robotangrepp mot två militärbaser med amerikansk personal i Erbil och Ayn al-Assad. Men attacken mot basen med svensk militär skedde från irakisk mark.

Det är inte känt vilken eller vilka grupper som ligger bakom de båda raketattackerna mot Tajibasen.

I söndags skadades fyra irakiska soldater när flygbasen al-Balad cirka 8 mil norr om Bagdad besköts med Katjusjaraketer. Amerikanska soldater är stationerade där, men majoriteten av dem hade lämnat området vid tidpunkten för angreppet på grund av konflikten mellan USA och Iran.