Utbildning Anställningen av en professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå måste göras om, enligt ett beslut från överklagandenämnden för högskolan.

Enligt Västerbottens-Kuriren sökte många den utlysta tjänsten. Tre sakkunniga granskade de sökande och placerade två kandidater i topp.

I stället valdes en tredje person, som enligt rektorn gjort ett utomordentligt gott intryck vid intervjun och dessutom verkat vara duktig på att få fram forskningspengar.

De två personerna som hamnade i topp överklagade fallet, och överklagandenämnden går på deras linje, och konstaterar att beslut om offentlig anställning enbart ska bygga på sakliga grunder som skicklighet. SLU har inte kunnat visa att man gjort det, och dessutom saknas viss dokumentation från rekryteringsprocessen.