Å ena sidan har Nordkorea öppnat upp för dialog med sin granne Sydkorea och deltar i OS i Pyeongchang. Å andra sidan valde Kim Jong-Un att tidigarelägga Nordkoreas årliga militärparad och lät den gå av stapeln dagen före OS-invigningen.

De till synes dubbla signalerna behöver dock inte tolkas som att Nordkorea agerar otydligt.

Jag tycker att man har varit väldigt tydlig gällande utvecklingen av de militära programmen, med missiler och kärnenergi, och detta inte är något man kommer att förhandla om, säger Niklas Swanström, säkerhetspolitisk analytiker och chef vid Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISDP).
Sedan har man öppnat för en viss normalisering av relationerna och en minskad risk för konflikt. Men det gäller bara under förutsättning att inte kärn- och missilprogrammen påverkas.

Högt placerade politiker

Relationen mellan de båda koreanska staterna är en av de hetaste frågorna inför OS. En annan är huruvida det kommer att bli några samtal mellan Nordkorea och USA när båda länderna nu har högt placerade politiska företrädare på plats.

Det finns nog möjligheter till underhandsdialog, men jag tror inte att vi kan vänta oss något möte mellan exempelvis Mike Pence och Kim Jong-Uns syster, man ska inte ha överdrivna förväntningar på det området.

Dialog viktig

Samtidigt anser Swanström att dialog är något positivt i fallet med Nordkorea och betonar att det ur säkerhetsperspektivet finns mycket att vinna på den fronten i och med OS.

Det här blir ett av de mest politiska spelen någonsin, och den största vinsten skulle vara att Nordkorea lyckas påbörja en långsiktig och förbättrad relation med omvärlden, säger Swanström.