Regeringen vill begränsa spridningen av så kallade högfluorerade ämnen i miljön. Kemikalieinspektionen får nu i uppdrag att ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för att komma till rätta med de svårnedbrytbara miljögifterna som bland annat finns i brandskum och sprids till grund- och dricksvatten när skummet används.

Samtidigt ska Statens geotekniska institut ta fram riktvärden för samma ämnen, medan Naturvårdsverket kartlägger deras spridning.