På onsdagen presenterade Socialstyrelsen en översyn av rekommendationerna för vårdinsatser vid stroke. Den viktigaste nyheten gäller vård och behandling i det akuta skedet. Framför allt ska fler patienter få så kallad trombektomibehandling. Behandlingen har funnits i riktlinjerna sedan tidigare, men då gällde det de enbart de sex första timmarna.

"Nu vet vi att vissa patienter kan bli hjälpta av metoden upp till 24 timmar efter insjuknandet", säger Johanna Kain, projektledare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Proppen dras ut

Vid trombektomi förs ett tunt rör upp till hjärnan via ett kärl i ljumsken. Blodproppen lokaliseras med hjälp av röntgen, och dras ut från det drabbade blodkärlet. Trombektomi bör, enligt riktlinjerna, utföras så snart som möjligt.

Genom behandlingen kan man förhindra svåra funktionsnedsättningar för uppemot 200 personer per år i Sverige. I vissa fall kan patienten efter en trombektomi bli helt återställd och vara uppe gående i korridoren på sjukhuset nästan direkt efter behandlingen.

Spara pengar

De nya rekommendationerna beräknas öka hälso- och sjukvårdens kostnader för strokevård. Samhället beräknas ändå kunna spara pengar, främst genom att fler kan bo kvar hemma och klara sig själva efter en stroke.

Socialstyrelsen inför också flera andra mindre förändringar i rekommendationerna.