Nöjdheten med färdtjänst och sjukresor har legat högt under flera år, visar branschorganisationens enkät. Svaren har sammanställts efter resor som gjorts under 2018 och närmare 52 000 svar har kommit in. Undersökningen släpptes den 5 februari.

Den största delen resande är kvinnor och majoriteten av resenärerna reser någon gång per vecka.

De som svarat på enkäten är till stor del nöjda, både vad gäller själva tjänsten och bemötandet som de får. 90 procent av färdtjänst- och sjukreseresenärerna tycker att beställningen och resan fungerar bra. 96 procent är nöjda med punkterna om de får svar direkt vid beställning och att resan sker utan förseningar. 92 procent är också nöjda med förarens bemötande – vilket är en av de viktigaste faktorerna för att upplevelsen ska bli bra, enligt undersökningen.

Jämfört med fem år tillbaka i tiden så har nöjdheten minskat med en procentenhet vad gäller beställningen och resan, skriver Transportarbetaren. Samtidigt ökade nöjdheten med samtalsmottagarens bemötande under samma tid med en procentenhet.

Färdtjänst och sjukresor beskrivs som ett stort samplaneringsprojekt och en del resenärer får inte den avresetid som de vill. De som är missnöjda med tiden sätter ofta ett lägre betyg på andra frågor kring bemötande och tjänsten än andra, enligt Svensk kollektivtrafik.