Stödet sjunker från 450 000 kronor till 160 000 kronor och det innebär enligt föreningen att ett av de tre stödboendena för kriminella som finns i Malmö måste stängas.