Politik Moderaterna vill i sin skuggbudget satsa 18 miljarder kronor extra på försvaret fram till och med år 2021. Som anledning pekar man ut ett allt osäkrare läge i omvärlden.

Vi behöver ett starkare försvar, och det har vi försummat under mycket lång tid. Det är dags nu att i ord och gärning korrigera det som inte är bra nog, säger partiledaren Ulf Kristersson till Dagens Nyheter.

I summan ingår extra anslag som ÖB Micael Bydén begärt för 2019 och 2020 på tre respektive fem miljarder, samt en ytterligare ökning som M vill ge för 2021 för att skapa en långsiktig stabilitet.

Om tio år vill Moderaterna att försvaret ska få kosta dubbelt så mycket som i dag.