Häromåret beslöt Boverket att skärpa utsläppsvillkoren på begagnade vedspisar, vilket i praktiken innebar ett förbud, något som väckt ilska och resulterat i vedspisupproret på Facebook.

Vedspisupprorets medlemmar skickade vedträn med protester till Boverket och regeringskansliet och även hela järnspisar.

Inte minst på Gotland, där många äldre hus använder vedspisen som komplement till annan uppvärmning, har reaktionerna varit många.

 

Peter Fransson, avdelningschef på Boverket, säger att han tror att protesterna kan ha påverkat ? åtminstone politiker.

Det påverkade nog vissa riksdagspolitiker som drev frågan och därav fick dåvarande bostadsminister det på sitt bord och gav oss i uppdrag att göra en fördjupad konsekvensanalys. Det är oklart om de skrymmande gåvorna hade någon effekt, men hur som helst gav regeringen Boverket i uppdrag att komplettera konsekvensutredningen av reglerna för begagnade köksspisar.

Boverket har nu tittat på de skärpta reglernas konsekvenser utifrån flera aspekter vilket förändrat bilden och lett fram till det nya förslaget.

Vi har tittat på vilka volymer det handlar om, hur många enheter som finns på marknaden. Vi har ingen exakt vetenskap men vi har tittat på säljsidor och pratat med folk som handlar med den här typen av produkter och gjort en skattning. Vi har försökt lägga oss lite högt och tagit till och kommit fram till att det är en ganska liten volym på marknaden och därmed har det också en marginell påverkan på hälsan, säger Peter Fransson.

 

Enligt Boverket är de administrativa kostnader som förbudet skulle innebära större än nyttan med regeln.

Dels handlar det om att kommunerna har ju ansvar för detta, det är byggnadslov och så vidare, och så är det sotarna som ska godkänna det också. Den administrativa bördan är påtaglig i detta. Det är därför vårt förslag ser ut som det gör.

Boverket förslår att utsläppsreglerna för de äldre köksspisarna tas bort från och med den 1 oktober i år vilket innebär att kravet slopas innan den utsatta övergångsperioden löper ut.

Förslaget ska nu skickas på remiss och berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter kan till och med den 9 augusti 2019 lämna synpunkter på förslaget.

Från och med 2022 kommer däremot nyproducerade köksspisar att omfattas av utsläppskrav enligt en EU-förordning.