Indien Indiens högsta domstol ändrar en dom från en lägre instans som ogiltigförklarat ett äktenskap mellan en tidigare hinduisk kvinna, som konverterat till islam, och dennas muslimske make.

Domstolen i den indiska delstaten Kerala ogiltigförklarade äktenskapet eftersom det nationella utredningsorganet (NIA) påstod att kvinnan hade blivit hjärntvättad av den muslimske mannen som sades ha kopplingar till IS. Kvinnan togs i förvar av sin far efter att åklagarna sagt att de fruktade för hennes välbefinnande.

I en ansökan till Högsta domstolen avvisade kvinnan anklagelserna mot sin man som också han överklagade beslutet om att ogiltigförklara äktenskapet.

Domstolen har inte rätt att ogiltigförklara äktenskapet mellan två vuxna i samtycke, säger domarna i Högsta domstolen.

Högsta domstolen ger dock NIA fortsatt tillstånd att undersöka den påstådda radikaliseringen av unga hinduer i Kerala. En utredning som startade 2015.

Muslimer utgör cirka 14 procent, medan hinduerna står för mer än 79 procent av Indiens ungefär 1,3 miljarder invånare.