Brott Vid två tillfällen smekte mannen en 15-årig flicka på smalbenen, och sade sedan att det var mysigt att hon var där och berättade att han var intresserad av henne. Sexuellt ofredande, ansåg hovrätten och dömde honom till dagsböter. Men Högsta domstolen friar nu mannen.

HD skriver att om ett handlande ska räknas som sexuellt ofredande krävs en tydlig sexuell inriktning eller prägling, något som rätten anser att smekningar på underbenen utanpå kläderna inte har. Inte heller de övriga omständigheterna – som det mannen sa efteråt – räcker upp till kraven.

Det rörde sig heller inte om ett ofredande, anser HD.

"Även om beröringarna varit oönskade av målsäganden och av henne uppfattats som obehagliga utgjorde de inte en så kännbar fridskränkning som krävs för att mannen skulle dömas för ofredande.", skriver rätten i domen.